In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Zorg voor elkaar

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is ons wel bekend. Een christen heeft zorg voor vriend en vreemde. De kerk heeft een zorgende, dienende (diaconale) taak. Een kerk die niet dient, dient nergens toe. Jezus heeft als voorbeeld de voeten van de apostelen gewassen.

De Parochiële Caritas Instellingen, Missie- Ontwikkelings- en Vredeswerkgroepen, ouderencontactmiddagen, alleenstaandenmiddagen tot en met klaverjasavonden, aandacht voor zieken, bezoeken van nabestaanden, inzet voor vluchtelingen, alles draagt bij tot opbouw van de geloofsgemeenschap en van de samenleving.

Klik voor de contacten van de PCI in Pijnacker, Berkel, Bergschenhoek, Bleiswijk en Nootdorp.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.