In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

Zorg voor elkaar

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is ons wel bekend. Een christen heeft zorg voor vriend en vreemde. De kerk heeft een zorgende, dienende (diaconale) taak. Een kerk die niet dient, dient nergens toe. Jezus heeft als voorbeeld de voeten van de apostelen gewassen. De Parochiële Caritas Instellingen, Missie- Ontwikkelings- en Vredeswerkgroepen, ouderencontactmiddagen, alleenstaandenmiddagen tot en met klaverjasavonden, aandacht voor zieken, bezoeken van nabestaanden, inzet voor vluchtelingen, alles draagt bij tot opbouw van de geloofsgemeenschap en van de samenleving.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.