In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/170

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Pastoraat

Pastoraat is zorg voor mensen vanuit ons geloof in Jezus Christus. 

Als gemeenschap willen we het geloof uitdragen en dienstbaar zijn aan het realiseren van het Koninkrijk van God. Dit doen we door plaatsen van ontmoeting te bieden, waar vreugde en nood gedeeld kunnen worden en waar mensen naar elkaar omzien.

We bouwen onze gemeenschap op de drie pijlers samen leren, samen vieren en samen dienen.
In de liturgie komt de gemeenschap vierend samen rond de Heer. Binnen de parochie zijn er vele vormen van liturgisch vieren.

De catechese, het samen leren, is gericht op geloofscommunicatie. Het gaat hierbij, naast het geloof van de Kerk ook om de eigen persoonlijke beleving van het geloof.

Het samen dienen vindt plaats in de diaconie of caritas en bestaat uit het ledigen van de noden in de samenleving, uit liefde voor elkaar. De diaconale grondhouding van de parochianen vindt haar basis in de diaconale parochie. Het pastorale team is verantwoordelijk voor het gehele pastoraat.

Pastoraatsgroepen zijn het eerste aanspreekpunt voor pastorale zaken (leren, dienen, vieren). Ze zijn het aanspreekpunt voor parochianen en vrijwilligers die betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap en tevens aanspreekpunt voor de leden van het pastorale team.

Om in te spelen op de ontwikkelingen stelt het pastoraal team eens per drie jaar een pastoraal beleidsplan op. In dit plan worden een aantal speerpunten genoemd die we als pastores in samenpraak met de pastoraatsgroepen en vrijwilligers willen uitwerken. 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

5 juli: Open Huis

5 juli: Open Huis 06 Jun 2024