In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Tongen losgemaakt, mensen aangeraakt

Gods Geest in en door jou laten werken. Hij toont zijn schoonste vruchten in onze onderlinge relaties, waarin wij elkaar in vrede mogen ontmoeten.

God is immers geen afzijdige God, opgesloten en afgeschermd. Van Hem gaat een kracht uit. Een kracht die ons kan doen huiveren en een kracht die leven geeft. In het Oude Testament is God werkzaam door de zachte bries of een stevige wind, door profeten, door zijn woord, door zijn wijsheid. Hij is de nabije God in Jezus, op wie Gods Geest rustte. Hij is nabij wanneer zijn Geest vele mensen bereikt, hopelijk allen anno 2017. Het waaien van de Geest lijkt het ene jaar krachtiger dan het andere. Er liggen nog verdorde beenderen en er gebeuren dingen in ons leven, de kerk en de wereld, die niet het werk van de Geest zijn.

Hoe houden wij dan stand en blijft de Geest van vreugde, vrede, liefde, enz. werkzaam? Ik houd mij daarbij vast aan drie heel rijke beloften, die het geloof aan mij meegeeft.

De Vader belooft: ik wil echt altijd jouw vader zijn. Ik wil als een vader voor je zorgen, je beschermen, en bewaren. En zelfs als er moeilijke dingen gebeuren in je leven, dan wil ik dicht bij je zijn. Ik zorg er voor dat je zelfs van je problemen uiteindelijk sterker wordt. Vertrouw maar op mij.

De Zoon belooft: Ik ben je verlosser. Ik weet dat je als een zondig mens geboren bent, en nog altijd dingen doet, of wilt doen, die niet goed zijn. Maar ik wil je daarvan verlossen. Ik heb gedragen de zonden van de wereld, die jou ruimte geeft om Zijn liefde te ervaren. Geef al je zonden maar aan mij, en ook al je problemen. Ik wil je zonden vergeven, en je moeiten helpen dragen.

De Geest belooft: Ik wil in jou hart wonen en werken. In ga met je aan de slag en maak een nieuwe mens van je, naar Zijn beeld en gelijkenis. Ik wil er voor zorgen dat je al meer van de Vader gaat houden, en dat je echt een nieuw leven begint. Ik wil er voor zorgen dat je nooit twijfelt aan je verlossing. Je bent echt gered van je zonden door Christus, dat mag je heel zeker weten.

De Geest maakt telkens een nieuw begin. Hij wil ook vandaag met jou beginnen, met jou meegaan. “De geest geraakt niet in ademnood”.

“Zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok, en die rots was de Christus” (1 Kor 10,4), zei Paulus.

Ook in onze woestijn gaat hij mee, de gekruisigde verrezen Heer. Op het kruis heeft hij de geest gegeven. Hij geeft hem ook aan ons, altijd. 1.a pinksteren.jpg

Kom, heilige Geest, adem in ons.

Dick Vrijburg, diaken

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Film meditatief Keienpad

Film meditatief Keienpad 26 Sep 2018

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.