In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/6496

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Terugblikken en vooruitzien

Terugblikken en vooruitzien 

Kort voor de zomervakantie hebben enkele lokale gemeenschappen de  jaarlijkse lunch voor vrijwilligers gehouden. Een mooi gebaar van dankbaarheid. Dankbaarheid en weemoedig afscheid horen daar altijd weer bij.  

Eerder dit jaar zijn er de activiteiten ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van de Bartholomeuskerk afgerond.  

Met een groot succes, dankzij vele parochianen en mensen daarbuiten hebben we zo goed als € 70.000 voor Oekraïners ingezameld.  

Terwijl de werkgroepen hun activiteiten afgerond hebben, die in de zomertijd stil worden gelegd, maak ik ongemerkt voor mezelf weer de balans op van een jaar vol wisselende ervaringen. De goede en teleurstellende, blije en verdrietige gebeurtenissen, de aangegrepen en gemiste kansen, ze horen er allemaal bij. Onvoorspelbaar als het weer in deze zomermaanden, zo is ook vaak het werken in het pastoraat van onze parochies. 

 

Terwijl we bij verschillende bijeenkomsten afscheid namen van al die mensen die zich voor onze parochiegemeenschap hadden ingezet op allerlei fronten, bekroop me naast het gevoel van dankbaarheid, ook weer even de vrees hoe we in godsnaam al die lege plekken in ons midden weer op zouden moeten vullen. De wijngaard ligt klaar, maar waar halen we komend jaar weer de werkers vandaan? 

Maar tegelijkertijd besef ik dat het antwoord op die vraag, eigenlijk al in de vraag besloten ligt. Zoals elk jaar weer, zal de Heer van de wijngaard ons vast wel weer nieuwe mensen op het spoor brengen. Hij kan ons de weg wijzen, maar wij moeten het samen doen. Daarom heeft de Heer ons mensen nodig, die het hart voor de lokale kerk en de hele parochie laat kloppen. En als de zomermaanden voorbij zijn, zullen we vol hernieuwd vertrouwen opnieuw samen uitgaan om te zaaien in de goede aarde van onze Christus Koning parochie. Parochiebestuur samen met de pastores zullen een beleidsplan voor de komende jaren maken. 

 

Gaande en staande blijven in het pastoraat is leven in vertrouwen, is leven vanuit de wetenschap dat als de Heer het huis niet meer bouwt, wij ons als bouwers ook tevergeefs zullen inspannen. In die zin daagt het pastoraat in onze parochies ons elke keer weer uit om te blijven geloven en te beseffen dat we niet alles zelf in de hand hebben. 

Terugblikkend waardeer je dan ook meer het wonder van activiteit, van creativiteit en enthousiasme, dat afgelopen jaar weer garant stond voor zoveel goede dingen die we samen mochten beleven. En dan besef je weer ten volle: 

Niet wat wij samen weten te bereiken, 

noch wat ons wordt aangedaan, 

doet ons op- of ondergaan, 

maar de wijze van ernaar te kijken, 

zal ons verarmen of verrijken, 

en bepalen hoe gelovig wij echt in het leven staan. 

 

Pastor Stefan Bladowski 

 

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Bartholomeus nieuws

Bartholomeus nieuws 06 Jun 2024