In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

taakverdeling in het pastoraal team en met de nieuwe pastoraal werker

PORTEFEUILLE- EN TAAKVERDELING IN HET TEAM  vanaf 1 oktober 2018:

 

Pastoraal werker Ton Halin krijgt de portefeuilles leren, communicatie en jeugd- en jongerenwerk. Daarvoor begeleidt hij o.a. de werkgroepen Eerste Heilige Communie, de bijbehorende ouderavonden en kinderbijeenkomsten, maar in samenwerking met de voorganger van de Eerste Heilige Communieviering.

Hij zal ook contact leggen met de rk basisscholen in Pijnacker.

Pastor Halin krijgt alleen op verzoek van pastoor Kuipers incidenteel liturgische taken in het weekend. Hij zal bijvoorbeeld na zijn presentatie op 13 oktober in alle locaties een keer de verkondiging verzorgen in elke kerk om zo een bekend gezicht te worden voor de kerkgangers.

 

Pastor Grotaers vragen we voor het ouderenpastoraat (o.a. KBO-vieringen) parochiebreed, en om contact te leggen met de scholen in Bergschenhoek.

 

De overige teamleden behouden hun overige huidige taken.

 

EERSTAANSPREEKBARE IN PLAATS VAN LOCATIEPASTORAAT.

 

We spreken in de toekomst niet meer over locatiepastores, maar over eerstaanspreekbare.

Pastor Bladowski wordt dat voor Bleiswijk, pastor Kuipers voor Berkel en Rodenrijs, Diaken Vrijburg voor Bergschenhoek en Nootdorp/Ypenburg, pastor Halin voor Pijnacker.

Eerstaanspreekbare houdt in dat zij aanspreekbaar zijn voor oecumenische activiteiten en voor de pastoraatsgroepen. De eerstaanspreekbare zal de vergaderingen van de pastoraatsgroep van de parochiekern bezoeken.

De eerstaanspreekbare zal niet meer zoals voorheen, vaker voorgaan in de “eigen locatie” maar in alle locaties evenveel voorgaan in de weekendvieringen.

 

UITVAARTREGELING

 

In de uitvaartregeling komt een wezenlijke verandering. Omdat een pastor die aan de beurt was vaak al afspraken had in zijn agenda die moeilijk te verzetten waren (bv. schoolbezoek) hebben we nu afgesproken dat elke weekdag een vaste uitvaartvoorganger krijgt. Elke pastor zal dus 1 of 2 vaste dagen in de week vrij houden om een uitvaart te doen. Voor een 2e uitvaart op die vaste dag zal alsnog een beroep gedaan worden op een van de andere pastores of een gebedsleider. We hebben het zo verdeeld dat de ene dag het altijd een gebedsdienst of woord- en communieviering zal zijn, de volgende dag een eucharistieviering kan zijn omdat de ene dag de pastoraal werker of diaken de uitvaart doet, de andere dag een priester. Een familie die dus per se een eucharistie wil hebben zal zo nodig een dag eerder of later de uitvaart moeten plannen. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden als een pastor een zieke lang begeleid heeft of een bijzondere band met de familie heeft doordat hij bijvoorbeeld intens samengewerkt heeft met een vrijwilliger.

De verdeling wordt per 1 oktober als volgt:

Maandag: pastor Grotaers

Dinsdag: diaken Vrijburg

Woensdag: pastor Kuipers

Donderdag: pastor Halin

Vrijdag: pastor Bladowski

Zaterdag: pastor Grotaers

 

 

TEAMVERGADERINGEN: tot 1 januari gepland op alle dinsdagen van de oneven weken.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.