In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/2624

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Taakverdeling pastoraal team

PORTEFEUILLE- EN TAAKVERDELING IN HET TEAM 

 

In onze parochie Christus Koning is een pastoraal team aangesteld voor de vijf dorpskernen.

DIt team bestaat uit pastoor / moderator W. Kuipers, priester S. Bladowski, diaken D. Vrijburg en pastoraal werker T. Halin. Ze hebben samen de dagelijkse leiding in handen van het pastoraal werk.

 

Voor het jongerenwerk is mevrouw Minh Thu Ko aangesteld.

Als weekend-assistent is priester B. Grotears in onze parochie aangesteld. Hij verzorgt daarnaast het ouderenpastoraat en bezoek de katholieke scholen in Bergschenhoek.

 

Iedere parochiekern heeft een eerst aanspreekbare pastor. Deze zorgt samen met de pastoraatsgroep voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Daarnaast legt hij contact met de katholieke scholen en geeft waar mogelijk katechese lessen. Verder heeft hij contact met de oecumenische collega's.

 

Ieder pastor heeft ook een portefeuille of taakverantwoordelijkeid. De portefeuillehouder onderhoudt het contact met alle groepen binnen zijn taakveld. De taakvelden zijn: vieren, dienen, leren, jongeren, gemeenschapsopbouw en communicatie

 

Hieronder het schema van taakverantwoordelijkheden en eerst aanspreekbaarheid:

Pastoor W. Kuipers: Eerst aanspreekbare pastor voor Berkel en bestuurszaken

Pastor S. Bladwoski: Eerst aanspreekbare pastor voor Bleiswijk en vieren

Diaken Vrijburg: Eerst aanspreekbare pastor voor Nootdorp / Ypenburg en Bergschenhoek, en dienen

Pastor T. Halin: Eerst aanspreekbare pastor voor Pijnacker, leren, communicatie, jeugd en jongerenwerk.

 

Uitvaarten

Om de werkdruk onder de pastores zo goed mogelijk te verdelen heeft iedere pastor een eigen uitvaartdag. Het schema is als volgt:

Maandag priester B. Grotaers

Dinsdag diaken D. Vrijburg. 

Woensdag priester W. Kuipers

Donderdag pastoraal werker T. Halin

Vrijdag priester S. Bladowski

Zaterdag priester B. Grotaers

 

Als een pastor langere tijd een zieke begeleidt kan in overleg van dit schema worden afgeweken.

 

TEAMVERGADERINGEN:  vanaf 8 sepetmber 2020 iedere 14 dagen.

opmaak 20-08-2020

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte