In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Sabbatverlof pastor Kuipers

SABBATVERLOF PASTOR KUIPERS

In het bisdom Rotterdam is er een regeling dat pastores om de 5 jaar 3 maanden sabbatsverlof mogen houden. Een sabbat is een tijd van bezinning, studie, oriëntatie op je toekomst, nieuwe inspiratie opdoen of je voorbereiden op een nieuwe taak.

In onze parochie hebben we een rooster opgesteld waarin ieder teamlid in een ander jaar sabbat mag opnemen. Het komend jaar wil ik van deze regeling gebruik maken. Het is voor mij alweer 5 jaar geleden dat ik een sabbat had en ik moet met de huidige pensioenregelingen nog zeker 5 jaar werken voordat ik met emeritaat mag. Bovendien is het team momenteel compleet en mogen we zelfs met een extra priester de geloofsgemeenschap bedienen. Daarom zal ik van 1 januari tot en met 31 maart een sabbatverlof opnemen.

Ik heb vorig jaar het boek gelezen van Ulrich Librecht: “Worden alle mensen broeders?” Over globalisering en verscheidenheid.. In de beschrijving van het boek staat: “Meer dan ooit krijgen de oosterse denkwijzen vaste voet in het westen. In het Westen hebben we meer dan ooit behoefte aan integratie van andere denkbeelden in onze eenzijdige wereldbeschouwing. … Er is pas sprake van echte globalisering als die integratie gebaseerd wordt op oprechte ontmoetingen tussen culturen.”

Die ontmoetingen zou ik in mijn sabbatverlof willen aangaan. Daarom wil ik naar het interreligieuze ontmoetingscentrum Pace van de Focolarebeweging in de stad Tagaytay op de Filipijnen gaan. Op internet staat in de beschrijving van dit ontmoetingscentrum: ”In particular there is a school of dialogue with the Great Religions of Asia, geared particularly towards Muslims and Buddhists, but also Hindus and Shintoists. …. Recently 200 members of the Great Religions from 13 Asian countries attended the School of Oriental Religions (SOR).”

Op terugreis in maart wil ik Nepal bezoeken. Op deze reis bezoek ik boeddhistische en hindoeïstische tempels en kloosters in Kathmandu en omstreken en maak ik kennis met de Newaribevolking, hun gewoontes en gebruiken, hun werkzaamheden, huisvesting en voedsel.

In Nepal zijn van 20-29 maart ook enkele parochianen van de parochie Christus Koning o.l.v. Jan van Alsemgeest actief in een huizenbouwproject van Habitat (zie internet).

Mijn taken in de parochie zullen door de andere teamleden overgenomen worden. Pastor Bladowski zal eerstaanspreekbare zijn voor het bestuur. Diaken Vrijburg zal de doopvieringen in Berkel doen, pastor Halin zal de Eerste Heilige Communievoorbereiding in Berkel gaan begeleiden.

AUTOSTALLING GEVRAAGD.

Voor de drie maanden dat ik met sabbatverlof ben zoek ik ruimte om mijn auto te stallen. Dan kan ik hem die tijd uit de belasting en verzekering halen. Of als iemand in die tijd mijn auto wil gebruiken, dan kan dat tegen vergoeding van de belasting en verzekering.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.