In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Requiem aetrnam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. De bruggenbouwer

De bruggenbouwer 

“U heeft een mooi beroep,” zei het kind tegen de oude bruggenbouwer, ”maar het moet wel zwaar zijn, bruggen te bouwen.” 

“Als men het geleerd heeft, is het niet lastig,” zei de bruggenbouwer. “Bruggen van beton en staal bouwen is gemakkelijk, maar andere bruggen die ik in mijn dromen bouw, die zijn veel moeilijker.” “Welke andere bruggen?” vroeg het kind. De oude bruggenbouwer keek het kind nadenkend aan. Hij wist niet of het kind het begrijpen zou. 

Toen zei hij: ”Ik wil een brug bouwen van nu naar de toekomst. Ik wil een brug bouwen van de ene naar de andere mens, van het donker naar het licht, van verdriet naar vreugde. Ik wil een brug bouwen van nu naar de eeuwigheid over al het vergankelijke heen.” 

Het kind had aandachtig geluisterd. Het had niet alles begrepen, maar merkte op dat de oude man verdrietig was. Om hem op te vrolijken zei het kind: “Ik geef u mijn brug!” En het kind schilderde voor de bruggenbouwer... een kleurrijke regenboog. 

Regenboog stoepkrijt.jpg

Als christenen hebben wij in de regenboog het grote voorbeeld van een alles omspannende boog die ons bij elkaar houdt, beschermt, zegent en vrede geeft. In de persoon van Jezus heeft God in zijn leven op deze wereld een voorbeeld gegeven hoe we met elkaar omgaan en tot zegen mogen zijn. Als we zijn voorbeeld volgen, ben ik ervan overtuigd dat de wereld er beter van wordt. Jezus is de bruggenbouwer, de brug tussen God en mensen. Daarmee verbindt Hij de hemel en de aarde en ons samen met God naar elkaar toe. Om in het leven en na dit leven te kunnen komen bij Gods liefde heb je die brug nodig. Jezus is de verbinding die jou naar de overkant kan brengen. Hij is de grote bruggenbouwer. De weg, de waarheid en het leven.  

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis 

'Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwige licht hen verlichten.' 

Op Allerheiligen en Allerzielen leggen we aan de Heer ons verlangen voor dat de doden bij Hem thuis mogen komen. We drukken onze hoop uit dat Hij hun hart zal zuiveren en hen gereed zal maken om voorgoed geborgen te zijn in zijn liefde. We bidden om rust na hun werken, om licht in hun duisternis, om eeuwig leven. We blijven verbonden met onze overledenen. We herinneren ons waar ze groot in waren als mens en christen, we bidden voor hen dat ze hun bestemming in God mogen vinden. Midden onze droefheid en onze vragen brandt het licht van de paaskaars.  

We blijven in dat licht bruggenbouwers en mensen van hoop 

Dick Vrijburg, diaken 

 

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

PCI-en bundelen krachten

PCI-en bundelen krachten 15 Dec 2022

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.