In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Raad van Kerken 50 jaar

Op 2e Pinksterdag bezocht ik in Amersfoort het 50-jarig jubileum van de Raad van Kerken. Alle oudvoorzitters waren er ook. Allemaal katholieken, want volgens één van hen is de Raad heel bang dat onze kerk zonder katholieke voorzitter zou afhaken. Voorts waren er natuurlijk vertegenwoordigers van alle kerken die bij de Raad zijn aangesloten. Sinds kort is dat ook de Vereniging van Pinkster- en Evangelische Gemeenten. In de viering werden de liederen uit diverse kerken massaal meegezongen. Uit onze kerk was er het Latijnse veni Creator Spiritus.

De meest inspirerende toespraak was van de huidige voorzitter Dirk Gudde. Hij benadrukte in zijn slottoespraak dat we welliswaar blij mogen zijn met alles wat er in die 50 jaar bereikt was in de oecumene, maar dat we het niet genoeg mogen vinden. Met name dat de kerken de zondag en de Maaltijd des Heren (Eucharistie/ Avondmaal) nog steeds gescheiden vieren is een grote ergernis. Dat vond algemene instemming van de aanwezigen. 

Ook opmerkelijk was dat ze een jonge vrouwelijke dominee van de PKN hadden gevraagd vooruit te kijken wat ons de komende 50-jaar te wachten staat. Zij zei dat we (ook de christenen) ons te veel mee laten sleuren in de cultuur van graaien, pinnen, oftewel het afgrazen, plunderen van Gods Schepping. Hier ligt een taak voor de oecumene, want we moeten "ons heil niet verwachten van de staat, die niet verder kijkt dan het economisch eigenbelang voor een periode van 4 jaar. Maar de kerken hebben als duurzame gemeenschappen een groter perspectief: de eeuwigheid: van daar uit stellen wij de mens boven het geld, de economie".

pastor Winfried Kuipers

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Even voorstellen 2

Even voorstellen 2 14 Jan 2019

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.