In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

PASTOR KUIPERS: FUNCTIE ELDERS

tussenbeide2018-1.jpgGeliefde parochianen,

Binnenkort zal ik de parochie gaan verlaten. De bisschop heeft een beroep op mij gedaan om elders een pastoraal team te versterken.

Tot aan mijn sabbatverlof heb ik hier met veel plezier gewerkt. Bij terugkomst uit de Filippijnen gingen alle kerken dicht en kwamen vele activiteiten stil te liggen. Zoals voor velen is het afgelopen jaar daarom voor mij wel moeilijk geweest: geen catechese meer op de basisscholen, geen ontmoetingen meer na de vieringen, geen doopvieringen meer, geen huisbezoeken, behalve bij sterfgevallen, digitaal vergaderen, etc.

Maar de vrijgekomen tijd heb ik gebruikt om een gedenkboek te schrijven voor mijn 40-jarig wijdingsjubileum en mijn afscheid. Dit boek zal ik overal bij mijn laatste vieringen in de parochie uitdelen. 

jubilarissen nov 2018.jpgHet afscheid gaat samenvallen met mijn 40e diakenwijdingsdag op 3 en 4 juli. Omdat we nog niet weten in hoeverre de coronamaatregelen versoepeld zijn, zullen we via de website en de nieuwsbrieven bekend maken welke gelegenheid u heeft persoonlijk afscheid te nemen. Het zou mooi zijn als we een parochiebrede viering kunnen houden met een volle kerk.

Ik heb vele mooie herinneringen aan de afgelopen 11,5 jaar:

- het 125-jarig jubileum van een Kei van een Kerk

- de restauratie en het 150-jarig jubileum van de OLV Geboortekerk, met alle activiteiten daaromheen.

- de familievieringen in Berkel- de Taizébijeenkomsten in Rotterdam en diverse kerken hier

- de Kids en Fun dagen waarbij ik zelf ook een paar keer optrad als goochelaar

- de kerstvieringen in de veiling in Bleiswijk

- de Alpha- en Omegacursussen in Nootdorp/Ypenburg

- de donderdagmorgenmissen in Bergschenhoek! (omdat de kerkgangers altijd gezellig voorin kwamen zitten en er was altijd een organist!!!! )

- de vieringen in Keizershof

- de alleenstaandenmiddagen en klaverjasavonden in de Pius X

- de (vormsel)kampen in Ahoy

- de kampzegens voor TOGB en Scouting Olav St. Clair

- de fietstocht naar de wereldjongerendagen in Madrid met jongeren

- de musicals met kerstmis en pasen kortgeleden

- de catecheselessen op katholieke basisscholen, waarvoor ik op het eind soms zelfs applaus kreeg van de kinderen

- de goede sfeer in het pastorale team en de fijne samenwerking met jongerenwerker Minh Thu Ko en pastor Grotaers

- het fijne bestuur van de parochie

- en natuurlijk nog vele andere feestelijke vieringen, ontmoetingen en bijeenkomsten.

ehcberkel2019.jpgIk wil alle teamleden en vrijwilligers heel, heel hartelijk bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen dat jullie mij geschonken hebben. Leidinggeven is mij aangeleerd, geen aangeboren talent van mij. Maar ik heb het gedaan uit dienstbarheid aan God en de kerk. Mijn doelstelling was om een christelijke liefdesgemeenschap op te bouwen. Daarom heb ik steeds de lokale gemeenschappen in stand willen houden en fusie en centralisatie willen beperken tot samenwerking en uitwisseling om elkaar te versterken en te verrijken. Ik zie de kerk niet als ‘religieuze supermarkt, waar ieder van heinde en ver anoniem zijn eigen religieuze behoefte komt bevredigen. Ik zie de kerk als een geloofsgemeenschap waarin we elkaar kennen en elkaars vreugde en verdriet delen. Ik vind het heel triest als we wegens de brede misvatting van de AVG niet meer mogen weten welke kinderen en mensen gedoopt, gevormd of in de kerk opgenomen zijn en mensen niet meer met naam en herkenbaar op de foto zouden mogen staan in het parochieblad.

 

paasmusicalspelers.jpgIk wens deze parochie een nieuw Pinksterfeest toe. Dat de Goede Geest van Jezus over alle kerkgangers mag neerdalen en we de kerkdeuren weer wijd open mogen zetten. Niet alleen om de kerk weer vol te krijgen, maar ook om zelf vanuit de kerk de wereld in te gaan om de Goede Geest van Jezus te verspreiden.

Via mijn website www.internetpastoor.nl  kunt u regelmatig mijn preken en artikelen blijven lezen.

Met jongeren van de paasmusical april 2021

Winfried Kuipers.

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.