In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Pasen

6 april 2017

40 dagen zijn we onderweg geweest naar Pasen. Veertig dagen lang hebben we ons kunnen voorbereiden op dit grote feest. Maar voor het echt zover is, trekken we eerst met Jezus mee tijdens zijn laatste week in Jeruzalem. 

Jezus wordt als koning wordt binnengehaald in Jeruzalem. Een hele menigte is op de been om Hem toe te juichen. Dan gaat Hij met zijn vrienden naar de bovenzaal om hun paasfeest te vieren. Tijdens die bijzondere laatste maaltijd geeft hij als het ware zijn testament. Hij laat zien dat mensen dienstbaar aan elkaar moeten zijn door zijn vrienden de voeten te wassen. Bij het delen van het brood, breekt Hij zijn eigen leven, voor zijn vrienden, voor ons.

Na de maaltijd, trekt Hij zich terug in Getsemane om te bidden. Daar wordt Hij door een van zijn vrienden aan de Romeinen uitgeleverd. We weten waar dat toe leidt: Jezus sterft een gruwelijke dood aan het kruis en Hij wordt in een graf gelegd.

Wat gebeurt daar in dat graf? Niemand kan er iets over vertellen. Ook onze heilige boeken niet. We lezen dat de steen van het graf is weggerold. Het graf is leeg. Wat is er gebeurd en hoe? We weten het niet. Wat we wel weten is dat de liefde van God alles overwint, zelfs de dood. De liefde van God sterft nooit.

Jezus leeft! God heeft zijn Zoon niet in de dood gelaten. De dood heeft niet het laatste woord. Het leven is sterker dan de dood. En dat geldt voor ons allemaal! Pasen kan ons over de dood en al wat dodelijk is heen tillen. Pasen zegt 'ja' tegen het leven. Pasen leidt ons tot Leven met een hoofdletter.

Wat wij met Pasen mogen vieren, grenst aan het ongelooflijke: licht en leven dat de dood overwint!

Geen mens is in staat de steen van het graf weg te rollen. Zelfs als we het zouden willen, kunnen we het niet. Liefde kan dat wel. Want liefde is sterker dan alle dood. Dat kun je alleen maar voelen als je met de liefde die in je is, afdaalt in het graf, in het verdriet, in wat jou begraven houdt. Dat kan pijn doen, ziek maken en verlammend zijn. Maar Pasen belooft opstanding, bevrijding, leven. Misschien niet al na drie dagen, maar wel uiteindelijk. God laat niemand los.

 101E.jpgHet mysterie van Pasen, het verhaal dat het graf leeg is, omdat Jezus leeft, moet steeds opnieuw verteld worden. Een geheim, te groot om te begrijpen maar bedoeld om door te vertellen. De liefde van God blijft altijd leven. Zijn liefde is sterker dan de dood. Gods licht overwint. Gods liefde geeft leven.

 

Zalig Pasen.

 

Marjo Wijsman, pastoraal werker

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.