In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/4729

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Leven in het moment van nu

Beste parochianen,

Leven in het moment van nu. Dat is de gedachte waarmee ik deze week leef. Ik ben iemand die heel lang van tevoren plannen maakt voor leuke dingen: uitstapjes, fietstochten, familiebezoek, vakanties. Ook bereid ik vergaderingen, preken, lessen op school, etc. graag ruim van tevoren voor. Ik ben niet iemand die onder tijdsdruk goed presteert.

Maar het heeft nu weinig zin dingen op lange termijn te plannen. De afgelopen weken heb ik bijna alles uit mijn agenda moeten strepen. Zoals de halfjaarlijkse ontmoeting van ons team met alle leden van de 5 pastoraatsgroepen. 

De vrijgekomen tijd heb ik gebruikt om een bijbelleescursus op mijn website te zetten: www.internetpastoor.nl. Ik had die cursus anders voor de tweede keer in de parochie willen geven, nu in het kader van het Jaar van het Woord. 

U heeft nu misschien ook meer vrije tijd. Kijk dan snel en doe die cursus. Het is gratis!! 

Leven in het moment van nu. Het is een gedachte van Chiara Lubich: oprichtster van de Focolarebeweging. Ze zei vaak: het verleden is voorbij, daar kun je niets meer aan veranderen. De toekomst ligt in Gods hand. Het moment van nu heeft Hij in onze handen gelegd.

Ik heb nu gelegenheid mensen te bellen of te appen: in de parochie, zieken (de dirigente van ons kinderkoor en mijn huishoudelijke hulp zijn ziek) en neven en nichten, die ik soms al een jaar niet meer gezien heb.

Ik ben heel blij dat we in het team eensgezind zijn over de houding ten aanzien van de anti-coronamaatregelen die onze bisschoppen uitgevaardigd hebben en die strenger zijn dan die van het RIVM. In de parochie en onder onze vrijwilligers is er helaas een grote diversiteit van meningen op dit punt, net als in de samenleving: de één wil zich zeer strikt aan de voorschriften houden, de ander vind ze sterk overdreven. In het team zijn we van mening dat we ons er zo veel mogelijk aan moeten houden, maar dat we op eigen verantwoording ook uitzonderingen op moeten maken voor het geestelijk welzijn van mensen, dat net zo belangrijk is als het lichamelijk welzijn.

Zo zullen we met Allerzielen geen nabestaanden in de dienst weigeren als het dertigtal licht overschreden wordt. Een aantal families hebben immers in het voorjaar al een zeer uitgeklede uitvaart voor hun dierbare moeten accepteren, zonder koor, zonder communie, zonder eigen inbreng. In enkele locaties zullen we twee besloten vieringen houden voor genodigden, in andere locaties een extra viering voor overige parochianen zonder overledene in het afgelopen jaar. Daarbij stellen we uitdrukkelijk dat geen enkele vrijwilliger verplicht is aan een mogelijk enigszins 'overbezette' viering mee te werken.

Tot slot: de bisschoppen hebben niet alleen regels, voorschriften en protocollen uitgevaardigd, ze hebben ook een aardige boodschap getwitterd: https://youtu.be/TBmFntwbKXo

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte