In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

jubileum kerk OLV Geboorte

PAROCHIANEN VAN BERKEL EN RODENRIJS GEFELICITEERD.

De kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte bestaat 150 jaar. Dat is een felicitatie waard. Vooral aan de vrijwilligers en geldschenkers (ook de kleine) die in de loop der jaren de geloofsgemeenschap in stand gehouden hebben. Dat waren er ontelbaar velen. Sommigen bij name bekend, anderen stille weldoeners, mensen die op de achtergrond gewerkt, gezorgd en gebeden hebben.

Bovenal dank aan God die ons steeds (ook weer door mensen) zijn Heilige Geest geschonken heeft om de Blijde Boodschap van generatie op generatie door te geven, om, zoals Paulus zegt, ‘één lichaam te vormen’ waarin we elkaars lief en leed mochten delen.

De heilige Geest gaf ons de kracht moeilijkheden te overwinnen, meningsverschillen uit te praten, conflicten op te lossen en teleurstellingen te verwerken. De heilige Geest inspireerde mensen tot nieuwe initiatieven, tot inspirerende bemoedigende vieringen, gespreksgroepen, cursussen en geloofsverdieping. De Heilige Geest maakt ons gastvrij en dienstbaar aan de samenleving.

De kerk is uit de steigers, klaar voor de toekomst. Dat wil zeggen: het gebouw. Maar wij vormen ook samen de kerk, wij zijn de levende stenen. Zijn ook wij klaar voor de toekomst? God rekent op ons. Op ieder van ons. Ook op u die dit artikel leest. Kan God op ons bouwen? Dan hebben we werkelijk wat te vieren. En gaan we een zonnige toekomst tegemoet.

Ik wens ons allen een heel feestelijk en vooral gemeenschapsvormend jubileumjaar.

Winfried Kuipers, locatiepastor.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.