In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/4832

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Coronavirus mag geen sociale splijtzwam zijn!

Godgeliefde parochianen,

deze week las ik in een krant dat de mondkapjesplicht op de scholen grote spanningen veroorzaakt: spanningen tussen directie en leerkrachten, tussen leerkrachten en leerlingen, tussen leerlingen onderling: de één wil de plicht heel streng handhaven, controleren en afdwingen, de ander vindt die plicht hinderlijk voor een goede communicatie of niet in alle omstandigheden nodig. De één gaat er soepel mee om, de ander heel krampachtig. Het ergste is dat mensen elkaar gaan bekritiseren, beoordelen en veroordelen of nog erger: gaan aanklagen en aangeven bij hogere instanties. Het coronavirus bedreigt op deze wijze niet alleen het lichamelijk welzijn van mensen, maar ook het sociale welzijn, de saamhorigheid in onze samenleving. Het drijft mensen nog verder uit elkaar dan de voorgeschreven anderhalve meter. 

En dat niet alleen op scholen. Ook in onze kerkgemeenschap moet ik dat helaas waarnemen. Er zijn parochianen die wegblijven uit de kerk omdat ze bang zijn voor besmetting, maar ook die wegblijven omdat ze de maatregelen overdreven vinden of te hinderlijk om gewoon vreugdevol eucharistie te vieren. 

Vorige week zondag had ik een vrij weekend en wilde ik een grote kerk in Elshout bezoeken. De wacht aan de deur vroeg of ik me aangemeld had. Nee, pas zaterdag besloot ik daar naar de kerk te gaan en de aanmelding was donderdag al gesloten. Het "zat al vol", dat wil zeggen: er waren al 30 aanmeldingen voor de >600 zitplaatsen in die kerk!!!. Ik kon er niet meer bij!!!. Bah, wat een wettische opstelling!!!! Is het risico op besmetting bij 31 mensen nu zoveel groter dan bij 30 ?????? Ik was de enige wachtende. Gelukkig kwam er 1 aangemeld persoon niet, zodat ik na de start van de viering toch binnenmocht.

Met een zus die op de operatiekamer van een ziekenhuis werkt en ook coronapatienten verzorgt en mij uitgebreid verteld heeft wat een ellende ze meemaakt, en na de verhalen van parochianen en mijn huishoudster die corona hebben gehad, weet ik beter dan wie ook hoe belangrijk de coronamaatregelen zijn, en probeer ik me er ook zoveel mogelijk aan te houden. Maar als pastor heb ik ook oog voor het geestelijk welzijn van mijn naaste en voor de sociale verbondenheid in onze maatschappij. 

Laten we er daarom ook met zijn allen voor zorgen dat het coronavirus geen splijtzwam wordt in onze kerk, op onze verenigingen, op ons werk, op de scholen, in onze samenleving in het algemeen. Ik wil daarom pleiten voor verdraagzaamheid tussen stricte en soepele mensen. Ga geen politie-agent over anderen spelen. Geef gewoon zelf het goede voorbeeld. Jezus zegt in de bergrede: "Oordeel niet, dan zult gij niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult gij niet veroordeeld worden". 

Pastor Kuipers

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte