In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Besluitenlijst pastoraal team

Door de komst van pastor Bladowski en Grotaers was het nodig de besluitenlijst van het pastoraal team van de afgelopen 8 jaar nog eens door te nemen. Sommigen besluiten zijn weer achterhaald, sommigen opnieuw besproken en sommige besluiten zijn nooit doorgevoerd. Daarom leek heet ons nuttig enkele besluiten opnieuw te publiceren:

Taakverdeling onder de teamleden:

- in “eigen” locatie zal de pastor minimaal 2x per maand voorgaan in het weekend.

- ziekenbezoek, ouderenpastoraat en pastorale gesprek worden gedaan door de locatiepastor

- eerste-communievoorbereiding, dopen en schoolbezoek idem

 

Verslag uit de teamvergadering

Een selectie uit de verslagen van het team wordt op de website (en evt. in de Morgenster) gepubliceerd.

Spreekuren

Wij zullen als team geen vaste spreekuren op vaste plaatsen houden. De voorganger van dienst is na zijn viering (in weekenden en door de week) aanspreekbaar voor aanwezige parochianen. De telefoonnummers staan in het colofon van de parochiebladen.

Uitvaarten:

De uitvaartondernemer benadert de uitvaartcoördinator van de parochie om een kerk te reserveren voor een uitvaart. Deze uitvaartcoördinator kijkt vervolgens welke pastor aan de beurt en beschikbaar is om de uitvaart te doen en benadert deze. Alleen wanneer de overledene of de familie een bijzondere band had met een pastor, door vrijwilligerswerk of begeleiding bij het ziekbed, kunnen zij een voorkeur uitspreken voor een bepaalde pastor. Een voorganger uit eigen familie- of kennissenkring mag ook voorgedragen worden. Een voorkeur voor eucharistie of gebedsdienst moet met de beschikbare voorganger besproken worden.

Vaste vrije dagen van de pastores:

Maandag: pastor Kuipers

Donderdag: diaken Vrijburg en Grotaers

Pastor Bladowski neemt voorlopig geen vrije dag, wel 1 vrij weekend in de maand, net als pastor Grotaers.

 

Pastoraatsgroepen

Elk teamlid woont de vergaderingen bij van de pastoraatsgroep van zijn locatie. De locatieraad hoeft niet bezocht te worden door de locatiepastor. Het mag uiteraard wel, een of meerdere malen per jaar. Werkgroepen kunnen met vragen, klachten, wensen en conflicten te rade gaan bij de lokale pastoraatsgroep, niet bij het pastoraal team. De locatiepastor neemt dit eventueel vanuit de pastoraatsgroep weer mee naar het team. In elke teamvergadering doet de lokatiepastor verslag van zijn pastoraatsgroepvergadering

Werkwijze opstellen liturgierooster

Het opstellen van het rooster van voorgangers is door het pastoraal team gedelegeerd aan Sandra Teunissen, van het secretariaat Pijnacker.

De periodisering van het rooster is gebaseerd op de verschijningsdata van De Morgenster. Er wordt gestreefd naar een halfjaarlijksrooster, in ieder geval in concept..

Het rooster bevat alle vieringen binnen de parochie behalve uitvaarten, huwelijken, reguliere doordeweekse vieringen en vieringen in tehuizen. Die staan apart in de Morgenster. De portefeuillehouders liturgie van de pastoraatsgroepen informeren Sandra over alle liturgische bijzonderheden die van invloed zijn op het rooster.

Pastor Kuipers krijgt van Sandra bijtijds het rooster om de teamleden in te vullen als voorgangers. Hij zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de Eucharistievieringen over de parochies. Het streven is dat een voorganger per weekeinde maar één overweging hoeft te maken. Dit vraagt om combinaties van gezinsvieringen en aandacht voor bijzondere vieringen met afwijkende lezingen, zoals op patroonsfeesten. Daarna wordt het rooster ter instemming aan de portefeuillehouders liturgie van de pastoraatsgroepen voorgelegd.

Gezins- en themavieringen

Bij gezins- en themavieringen houdt de voorganger zelf een inleiding. Werkgroepen bereiden die voor.

Bijzondere vieringen

Bij bijzondere vieringen, zoals eerste Communie, Kerstmis en Pasen, is aanwezigheid van de voorganger bij de voorbereiding vereist. Bij de andere vieringen is digitale betrokkenheid een alternatief.

Het diaconaal weekend wordt op het feest van Christus Koning gehouden.

(wordt vervolgd

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Uitvaart en kerk

Uitvaart en kerk 09 Aug 2020

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.