In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bert Grotaers aan het werk

Pastor Grotaers is per 1 januari door de bisschop van Rotterdam benoemd voor een halftime functie in onze parochie. Hij is weekend-assistent in de parochie Christus Koning, ter vervanging van de pastorale werkers die met ziekteverlof zijn. Hij woont in Bergen op Zoom, maar zal drie van de vier weekenden in de maand verblijven op de pastorie in Berkel. Hij is daarom geen locatiepastor geworden en heeft geen vaste portefeuilles in het team op zich genomen, maar voert de volgende taken uit:

 • 3 van de 4 weekenden in de maand zal hij voorgaan in de weekendvieringen, zoveel mogelijk gelijk verdeeld over de zes kerken. 
 • hij kan uitvaarten doen die op zaterdag of maandag vallen bij de weekenden dat hij hier is
 • hij zal de ziekenzalvingen doen in de weekenden dat hij hier is
 • hij zal de doopvieringen in Pijnacker doen, inclusief de voorbereidingsbijeenkomsten
 • hij zal in Pijnacker de eerste H. Communieviering doen, inclusief de voorbereiding
 • hij kan ingeroosterd worden voor speciale vieringen, zoals jubilea, gezamenlijke ziekenzalving, KBO-vieringen etc.
 • in de weekenden dat hij hier is, kan men bij hem het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen.
 • hij kan op verzoek een pastoraal gesprek voeren
 • hij zal nabestaanden bezoeken na een verrichte uitvaart.
 • hij zal volwassen dopelingen voorbereiden
 • hij zal het catecheseberaad begeleiden.
 • hij kan een huwelijksviering doen
 • hij zal eens een artikeltje schrijven in het parochieblad

Zijn telefoonnummer voor afspraken: 06-12778986
 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Nieuwe Morgenster is uit

Nieuwe Morgenster is uit 04 Feb 2020

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.