In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
 

Twitteren met God

In het najaar van 2018 zijn een zevental gespreksmiddagen gehouden om te praten over wat geloof voor je betekent. Iedereen sprak vanuit zijn/haar ervaring en perspectief over het aangedragen thema van Twitteren met God. Het was verrijkend om met anderen over zingeving en geloof te praten. Wat prachtig om in vrijheid met elkaar het geloof te delen.

Durf te vragen! Durf te luisteren! Durf te denken! Durf te geloven!

De zeven thema’s die aan de orde zijn gekomen zijn: Persoonlijk gebed, Vormen van gebed, Gebruiken en devoties en In het Kerkgebouw, Liturgie en kerkelijke feesten, Sacramenten, Eucharistie en Roeping + Leven als christen.

De komende gespreksmiddagen kunt u vinden in het Activiteitenoverzicht.

De onderwerpen en de wijze waarop deze worden behandeld zijn een goede follow-up voor mensen die de Alpha-cursus hebben gevolgd. Maar ook anderen zijn uiteraard van harte welkom.

Twitteren met God.JPGData twitteren met God.JPG

Meer informatie, vragen en/of aanmelden:

  • Voor 2019 zijn geen data gepland.
  • Locatie: Bergschenhoek
  • Begeleiding: nieuwe begeleiders gezocht!
  • Joke Laan 010-5212313 of joke@laan-online.nl
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.