In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Katholiek worden

Katholiek worden: iets voor u? U bent van harte welkom!

Het catechumenaat: geloofsleerlingen in de parochie Christus Koning

Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop wij als parochie Christus Koning (Pijnacker, Nootdorp-Ypenburg, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk), in het algemeen gesproken, mensen ontvangen die belangstelling tonen voor het katholieke geloof.

Aanmelding en inschrijving

Aanmelden geschiedt via pastor Halin, pastorhalin@parochieChristusKoning.nl, Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker, T 06 81208567.

Hij voert met u als kandidaat geloofsleerling een kennismakingsgesprek. Hij luistert naar uw verhaal: hoe bent u ertoe gekomen om contact op te nemen, welke levensweg bent u tot nu toe gegaan, welke zoektocht heeft u reeds afgelegd. De pastor legt van zijn kant uit welke traject u als geloofsleerling te wachten staat.

Wanneer u daarna besluit om met het catechumenaat aan te vangen, geeft u uw persoons- en contactgegevens via de e-mail aan hem door.

Een tweesporentraject

Het catechumenaat omvat een intensieve voorbereiding op toetreding tot de rooms-katholieke kerk langs een dubbel spoor: het spoor van de kennis en dat van het geloofsleven. De nadruk zal liggen op leven en beleven, op de ervaring van het geloof in het leven van alledag, dat wil zeggen in een persoonlijke, geleefde relatie met Jezus Christus en zijn Vader-God. Kennis is daaraan dienstbaar.

Gemeenschappelijke bijeenkomsten

Gedurende de zogenaamde veertigdagentijd die voorafgaat aan Pasen, traditioneel de periode waarin volwassenen zich voorbereiden op het sacrament van het doopsel, vormsel en de deelname aan de eucharistie komen alle volwassen geloofsleerlingen uit de parochie Christus Koning (bijna) wekelijks bij elkaar. Deze gezamenlijke bijeenkomst is vooral bedoeld om aan de hand van een vooraf gelezen tekst dieper op bepaalde onderwerpen (“hoofdstukken” uit het katholieke geloof) in te gaan. Vaste onderwerpen zijn: de Bijbel, het kerkelijk jaar, de sacramenten, de geloofsbelijdenis, de Tien Geboden. U kunt ook zelf gespreksonderwerpen aandragen. Voorts is er alle gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

De gezamenlijke bijeenkomsten worden begeleid door pastor Halin.

Opname in de katholieke kerk

Opname in de rooms-katholieke kerk geschiedt door middel van doopsel en/of vormsel. Dit vindt bij voorkeur plaats op het hoogfeest van Pasen, hetzij tijdens de paaswake op paaszaterdagavond, hetzij op de zondag van Pasen.

In overleg met pastor Halin en de priester die u zal dopen/vormen worden kerk en tijdstip van de plechtigheid afgesproken, alsmede de liturgie, teksten en rituelen van de doop met u doorgenomen.

De formele weg voor de opname van volwassenen in de katholieke kerk loopt via de bisschop van Rotterdam. Als u nog niet (geldig) gedoopt bent, omvat de toetreding zowel doopsel als vormsel én eerste communie (eucharistie). In het andere geval alleen vormsel en eucharistie

U stuurt een aanvraag tot opname in de rooms-katholieke kerk aan de bisschop van Rotterdam met een korte persoonlijke motivatie. Deze aanvraag wordt zowel door u als door de pastoor van de parochie ondertekend. Laatstgenoemde stuurt deze naar het bisdom. In de regel volgt dan snel de toestemming van de bisschop om u door doopsel/vormsel in de Kerk op te nemen.

En daarna?

Wij hopen dat u als nieuwe katholiek een goede aansluiting vindt bij de parochiegemeenschap. Dat lukt meestal wanneer u zich actief daarin opstelt. Je laten informeren hoe de parochie werkt, een keer koffie blijven drinken na een viering, indien mogelijk aansluiting zoeken bij het vrijwilligerswerk – het zijn mogelijkheden die een verder ingroeien in de geloofsgemeenschap vergemakkelijken.

Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de kerktoetredersdag. De bisschop nodigt alle kerktoetreders van het laatste jaar uit om op die dag op één plek in het bisdom gezamenlijk de eucharistie te vieren en na afloop persoonlijk met hem en met elkaar kennis te maken.

Terug naar de vorige pagina

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.