In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bijbel lezen

Sinds 2003 wordt er in Nootdorp maandelijks gezamenlijk een stukje uit de bijbel, gelezen, besproken en uitgediept. Iedereen in de parochie “Christus Koning” is hier van harte welkom om samen met een tiental anderen, in een gezellige setting, van gedachten te wisselen over een interessant bijbelthema.

Heden ten dage neemt het kerkbezoek nog steeds af, evenals de kennis van de Heilige Schrift. Als u met mij mee kijkt naar de samenleving, zien we dat daar de christelijke normen en waarden, steeds minder overwegend, leidinggevend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de zogenoemde ‘graai cultuur’, de uitbuiting en commercialisering van de menselijke seksualiteit, de verslavingen met bijbehorende geweldsdelicten, en de problemen met de acceptatie en integratie van vreemde culturen. Dit alles leidt, direct en indirect, soms tot grote spanningen in de samenleving.

In dat kader zijn we samen met enige andere parochies in het Westland, gekomen bij het jaarthema:
“Hoe ga je, vanuit je relatie met God, om met het verval in de wereld om ons heen”.
De eerste vier avonden betreffen onze relatie met God. De daarop volgende vijf avonden hebben een relatie met voornoemde problemen in de wereld.

Meer informatie, vragen en/of aanmelden:

  • Jacques van Bijsterveld, vanbijsterveld@ziggo.nl of 015-3109186
  • Datums: Vanaf 21 september 2018 één keer per maand van 19:30 – 21:30 uur.
  • Locatie: in de keuken van de pastorie bij de Bartholomeuskerk, Veenweg 36, Nootdorp
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.