In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
 

Geloofsverdieping

Verruim uw blik en verrijk uw geest!

Onder dit motto biedt de parochie Christus Koning nu voor het zesde seizoen een programma met cursussen en lezingen aan (PDF-versie). Een impuls op uw spirituele zoektocht, een verdieping van uw geloof, een aanzet tot bezinning, een ontmoeting met anderen, de ontdekking van een nieuwe invalshoek, de verkenning van onbekend land: u bent van harte uitgenodigd om deze ervaring op te doen.

Wie belangstelling heeft is welkom! Of u gelovig bent of ongelovig, spiritueel zoekend, kerkelijk betrokken of niet, alle onderdelen van het programma staan open voor iedereen.

Voor de meeste activiteiten vragen wij van u als deelnemer een bijdrage in de kosten. U gelieve deze bij aanvang van de (eerste) bijeenkomst te voldoen. Geld mag echter nooit een belemmering vormen om aan een programmaonderdeel deel te nemen. Wanneer dit wel het geval is, aarzel dan niet om dit te bespreken met ondergetekende.

Ook wanneer u niet zo mobiel (meer) bent en problemen hebt met vervoer van en naar de betreffende locatie, schroom niet om dit te melden, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Aanmelding voor deelname aan de activiteiten is noodzakelijk. Let u daarbij op de uiterste aanmeldingsdatum (te vinden bij de beschrijving van de activiteit). Aanmelden geschiedt (tenzij anders vermeld) bij pastor Kees Bracco Gartner, schriftelijk (Oostlaan 38, 2641 DL Pijnacker) of via e-mail (pastorbraccogartner@parochiechristuskoning.nl). Vermeld daarbij altijd uw naam, adres, e-mailadres alsmede de activiteit(en) waarvoor u zich opgeeft. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u daarvan een bevestiging.

Het pastoraal team van de parochie hoopt met dit aanbod een brede kring van belangstellenden te bereiken en u als deelnemer bij een van de activiteiten te mogen begroeten.

Namens het pastoraal team en het Catechetisch Beraad van de parochie Christus Koning,

Kees Bracco Gartner, pastoraal werker

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.