In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/214

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Eucharistie (Communie)

Het sacrament van de Eerste Heilige Communie wordt jaarlijks in alle kernen gevierd.

In het activiteitenjaar 2023-2024 wordt de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in bijna alle locaties opgestart. 

De kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk gaan samen de Eerste Heilige Communie Voorbereiding doen en zijn vanaf september 2023 gestart met niet alleen de aandacht voor de geloofsvorming van de kinderen, maar ook voor de ouders.

De kernen Pijnacker en Nootdorp beginnen ieder hun Eerste Heilige Communie voorbereiding in januari 2024.

Landelijk en bisdombreed wordt er gewerkt aan een voorgezette catechese voor kinderen en ouders. We hopen dit ook te gaan inzetten de komende jaren.

Deze pagina geeft u inhoudelijke informatie over de eucharistie. Voor praktische informatie kunt u door naar uw kern.

Communie aan huis

Voor mensen die wegens invaliditeit of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, ook niet door mee te rijden met anderen of een taxi, bestaat er in diverse parochiekernen een mogelijkheid om thuis de communie te ontvangen. Dat kan op twee manieren:

  1. Een huisgenoot kan vanuit de kerk een Heilige Hostie mee nemen naar huis en deze bij thuiskomst direct aan u overhandigen. U heeft zich daarop voorbereid door bijvoorbeeld de H. Mis op TV te volgen of bij een tafel met wit kleedje, kruisbeeld en (elektrisch) waxinelichtje of kaarsen een schuldbelijdenis te bidden, het evangelie van de dag te lezen, een Onze Vader te bidden en te bidden voor uw intenties en die van de kerk. Na de communie bidt u nog even in stilte, eventueel een Wees Gegroet of andere gebeden uit onze katholieke traditie. Bidprentjes, zondagsmissaaltje en gebedenboeken kunnen een goed hulpmiddel zijn. De huisgenoot kan voor de eerste keer een hostiedoosje vragen bij het secretariaat, de koster of de voorganger.
  2. Een parochiaan komt door de week op een afgesproken tijd bij u op bezoek om met u te bidden en U de Heilige Communie te geven. Daarbij wordt voor en na de H. Communie even samen gebeden, meestal met hulp van het zondagsmissaaltje of zoals hierboven beschreven.

In beide gevallen geldt het volgende: de katholieke kerk heeft nog altijd een regel dat we een uur voor de Heilige Communie nuchter blijven. Het is niet eerbiedig om het Heilige Sacrament even tussen de koffie en de koek weg te slikken! Alleen voor medicijnen of een slokje water kan een uitzondering worden gemaakt. Het gaat niet om scrupuleuze wetsonderhouding maar om onze geest en het hart vrij te maken voor de komst van de Verrezen Heer.

Meer over het sacrament van de eucharistie

De eucharistie is het hoogtepunt en de bron van het katholieke geloof.GeloofsboekjeEucharistie-550x600.jpg Zij 'voedt' de gelovige met de aanwezigheid van Christus. Het is hét moment van de Christusontmoeting. In de eucharistie gelooft de Kerk dat Christus reëel tegenwoordig is, op bijzondere wijze in de gedaante van brood en wijn. Door het eten van hetzelfde brood, gebroken voor velen, sticht Jezus zelf gemeenschappelijkheid.

De viering van de eucharistie begint met een kruisteken en een begroeting. Ter voorbereiding op de viering wordt een schuldbelijdenis gebeden. Dat betekent dat we samen ten overstaan van God onze zonden erkennen en in vertrouwen vragen om Gods ontferming en barmhartigheid.

Na de opening en voorbereiding wordt gelezen uit de heilige Schrift. Het woord van God is voedsel voor ons geloofsleven: de tafel van het Woord Gods (Vaticanum II, Dei Verbum nr. 21). Op doordeweekse dagen zijn er twee schriftlezingen met een tussenzang, doorgaans een psalm. Op zon- en hoogfeestdagen zijn er drie lezingen. De laatste lezing uit het evangelie wordt staande beluisterd uit eerbied; in het evangelie is Jezus Zelf aan het woord. Daarna volgt een preek, waarin de betekenis van de lezingen wordt uitgelegd.

Het woord van God wordt als het ware gebroken om het verstaanbaar te maken. Daarna is het moment om samen de geloofsbelijdenis uit te spreken (op zon-en hoogfeestdagen) en de voorbede te bidden. Na de viering van het woord van God, begint de viering van het sacrament van Jezus’ Lichaam en Bloed. In het eucharistisch gebed neemt de priester het brood en de kelk met wijn en spreekt de woorden van Jezus uit: ‘dit is mijn Lichaam [..] dit is mijn Bloed.’ Brood en wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus.

Alvorens Jezus’ Lichaam en Bloed te ontvangen in de communie, wordt ;het Onze Vader gebeden en aan ieder de vrede van Christus toegewenst. De eucharistieviering sluit af met de zegen en de wegzending: gaat nu allen heen in vrede!

 

Bron: Geloofsboekje eucharistie

Meer artikelen...

De website www.tweetingwithgod.com bevat informatie over het sacrament van de Eucharistie.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte