In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

Eucharistie (Communie)

Het sacrament van de Eerste Heilige Communie wordt jaarlijks in alle kernen voorbereid en gevierd. Deze pagina geeft u inhoudelijke informatie over de eucharistie. Voor praktische informatie kunt u door naar uw kern.


Meer over het sacrament van de eucharistie

De eucharistie is het hoogtepunt en de bron van het katholieke geloof.GeloofsboekjeEucharistie-550x600.jpg Zij 'voedt' de gelovige met de aanwezigheid van Christus. Het is hét moment van de Christusontmoeting. In de eucharistie gelooft de Kerk dat Christus reëel tegenwoordig is, op bijzondere wijze in de gedaante van brood en wijn. Door het eten van hetzelfde brood, gebroken voor velen, sticht Jezus zelf gemeenschappelijkheid.

De viering van de eucharistie begint met een kruisteken en een begroeting. Ter voorbereiding op de viering wordt een schuldbelijdenis gebeden. Dat betekent dat we samen ten overstaan van God onze zonden erkennen en in vertrouwen vragen om Gods ontferming en barmhartigheid.

Na de opening en voorbereiding wordt gelezen uit de heilige Schrift. Het woord van God is voedsel voor ons geloofsleven: de tafel van het Woord Gods (Vaticanum II, Dei Verbum nr. 21). Op doordeweekse dagen zijn er twee schriftlezingen met een tussenzang, doorgaans een psalm. Op zon- en hoogfeestdagen zijn er drie lezingen. De laatste lezing uit het evangelie wordt staande beluisterd uit eerbied; in het evangelie is Jezus Zelf aan het woord. Daarna volgt een preek, waarin de betekenis van de lezingen wordt uitgelegd.

Het woord van God wordt als het ware gebroken om het verstaanbaar te maken. Daarna is het moment om samen de geloofsbelijdenis uit te spreken (op zon-en hoogfeestdagen) en de voorbede te bidden. Na de viering van het woord van God, begint de viering van het sacrament van Jezus’ Lichaam en Bloed. In het eucharistisch gebed neemt de priester het brood en de kelk met wijn en spreekt de woorden van Jezus uit: ‘dit is mijn Lichaam [..] dit is mijn Bloed.’ Brood en wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus.

Alvorens Jezus’ Lichaam en Bloed te ontvangen in de communie, wordt ;het Onze Vader gebeden en aan ieder de vrede van Christus toegewenst. De eucharistieviering sluit af met de zegen en de wegzending: gaat nu allen heen in vrede!

 

Bron: Geloofsboekje eucharistie

Meer artikelen...

De website www.tweetingwithgod.com bevat informatie over het sacrament van de Eucharistie.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Feest 22 februari

Feest 22 februari 17 Feb 2018

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.