In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/183

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Doopsel

Het sacrament van het doopsel wordt per kern georganiseerd. Deze pagina biedt inhoudelijke informatie over het doopsel. Voor praktische informatie kunt u door naar uw kern.


Meer over het sacrament van de doop

Het doopsel is het sacrament van de 'intrede', geboren worden in het geloof.GeloofsboekjeDoopsel-550x600.jpg De symboliek met water, zalf en licht verwijst naar het gaan van de duisternis naar het licht, door het water van de dood naar het land van het leven. Zo word je opgenomen in het mysterie van het goddelijk leven. Je krijgt een naam, een plaats in de geschiedenis.

Het doopsel vindt bij voorkeur plaats op zondag, de dag van de verrijzenis. Wanneer tijdens de eucharistieviering wordt gedoopt, kan de gemeenschap van de parochie erbij worden betrokken en wordt de band duidelijker tussen doopsel en eucharistie. Meestal wordt echter een aparte doopviering gehouden, buiten de eucharistie.

De viering van het doopsel begint met het ontvangen van de dopeling(en) en vragen aan de ouders (als kleine kinderen worden gedoopt) of aan de volwassen dopeling zelf. Daarna wordt gelezen uit de heilige Schrift en volgt een korte overweging.

Na het bidden van de voorbede en het aanroepen van de heiligen, wordt het gebed tegen het kwaad gebeden (exorcismegebed) met handoplegging en geloofsbelijdenis worden uitgesproken. Dan wordt de dopeling gedoopt met water, terwijl gezegd wordt: ‘Ik doop jou in de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest’.

Na het doopsel volgt de zalving met chrisma op de kruin (bij volwassenen ;volgt het vormsel: de zalving met chrisma op het voorhoofd). Een wit doopkleed wordt om de schouder(s) van de dopeling gelegd.

Een doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars en overhandigd aan de dopeling. Bij kleine dopelingen worden vervolgens de oren en de mond aangeraakt: ‘dat je spoedig Gods woord kunt verstaan en je geloof kunt belijden’.

Aan het einde wordt het Onze Vader gebeden en volgt de zegen. Eventueel wordt tot slot een danklied bij Maria gezongen.

 

Bron: Geloofsboekje doopsel

 

Antwoord op vragen over het doopsel

De website www.tweetingwithgod.com bevat informatie over het sacrament van het doopsel.

Op de website www.internetpastoor.nl geeft pastor Kuipers antwoord op vragen over het doopsel.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte