In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/3595

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 
Morgenster

Parochieblad van de parochie Christus Koning 'De Morgenster'

De volgende Morgenster - Start nieuwe seizoen, thema Vrede - verschijnt voor het weekend van 31 augustus en loopt tot 27 oktober 2024.

Kopij voor het komende nummer graag aanleveren voor 

9 augustus 2024  bij de bekende redactieadressen.

Hier vindt u het editieschema van De Morgenster voor 2024. 

 

Morgenster 2024-4

juni 2024

 

ZOMER

Rust nemen

Pelgrimeren

Jaarkalender Eten en Ontmoeten Hartverwarmend

Kindercatechese voor alle kinderen PCK

Red je het wel?

 

Bekijk

Morgenster 2024-3

mei 2024

 

HEMELVAART en PINKSTEREN

Hemelvaart

fietstocht pinksternoveen

Pinksteren

pastor Max Kwee 25 jaar priester

Toe-gewijd 

 

 

 

Bekijk

Het nieuwste nummer

Morgenster 2024-2

maart 2024

 

NIEUW LEVEN

Goede Week

Paastriduüm samen vieren

Pasen

Paasquiz

Vormsel

Presentatievieringen communicanten

Nieuwe voorzitter locatieraad Nootdorp

Nieuws uit de parochiekernen 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2024-1

januari 2024

 

Aswoensdag

Veertigdagentijd

Brood om van te leven

Nieuw bestuurslid

Met Jan en Monique op pelgrimstocht

Parochie Christus Koningspelden

Nieuws uit de parochiekernen 

 

 

 

Bekijk

Oudere nummers

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte