In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 
Morgenster

Gezamenlijk parochieblad van de parochie Christus Koning

De volgende Morgenster verschijnt voor het weekend van
30 oktober 2021 en loopt t/m 19 december 2021.

Kopij voor het komende nummer graag aanleveren voor                            8 oktober bij de bekende redactieadressen.

Het editieschema van de Morgenster voor 2021 vindt u hier.

 

Het nieuwste nummer

De Morgenster 2021-5

september 2021

Loes is nu zuster Consolatio

Oogstdankdag

Een woord van dank

 

 

Bekijk

Oudere nummers

De Morgenster 2021-4

juni 2021

Afscheid pastor Kuipers 

Zomer: tijd om te resetten

Nieuwe Alpha

Kindercatecheseclub

Eten & Ontmoeten Hartverwarmend

Bekijk

De Morgenster 2021-3

mei 2021

Pastor Kuipers vertrekt

Pinksteren

Meimaand Mariamaand

Bekijk

De Morgenster 2021-2

maart 2021

Goede week

Pasen

Bekijk

De Morgenster 2021 - 1

jan. 2021

Actie kerkbalans

Veertigdagentijd, niet sober, maar royaal

naar God en medemens

Bekijk
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.