In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 
Morgenster

Gezamenlijk parochieblad van de parochie Christus Koning

De volgende Morgenster verschijnt voor het weekend van 18/19 november.

 

Kopij voor het Kerstnummer graag aanleveren voor 21 november bij de bekende redactieadressen..

Hier vindt u de Morgenster van september 2017

De Morgenster 2017-1

Februari 2017

Het thema van deze editie is "Carnaval en veertigdagentijd".

Download/Bekijk

De Morgenster 2017-2

April 2017 | Paasnummer

Het thema van deze editie is "Pasen".

Download/Bekijk

De Morgenster 2017-4

Juni 2017

Het thema van deze editie van de Morgenster is "Grenzeloze vakantie en vrede".

Download/Bekijk
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.