Alles voor jongeren

In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Alles voor jongeren

De Parochie Christus Koning organiseert in het bijzonder voor alle jeugd en jongeren (0 - 25 jaar) verschillende activiteiten en vieringen. Uiteraard biedt zij ook catechese voor hen aan. Parochiebreed zijn er diverse jongerenprojecten en -activiteiten. Daarnaast zijn er per locatiekern tal van verschillende jeugd- en jongerengroepen waar je kan aansluiten. We nodigen je van harte uit om naar één of meerdere activiteiten te komen. Je bent altijd welkom bij ons! 

Wij willen ontdekken wie God is en we willen groeien in relatie met Hem, zodat Zijn liefde zichtbaar wordt in de wereld. 
 

Kijk en abonneer op ons YouTube kanaal.

Heb jij vragen of suggesties met betrekking tot het jongerenpastoraat, of zou je graag als jongerenleiding aan de slag willen? Dan kun je contact opnemen met onze jongerenwerker Minh Thu Ko - Ho Si. Haar e-mailadres is jongerenwerk@parochiechristuskoning.nl, telefoonnummer 06 43845411.

DSC00607.JPG

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.