In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

PCI Pijnacker

Wat is de PCI?
De PCI (Parochiele Caritas Instelling) is binnen Parochie Christus Koning een zelfstandig
orgaan dat over een eigen deel van het vermogen van de plaatselijke kerk in Pijnacker
beschikt. Dit vermogen is in de loop van tientallen jaren ontstaan en gegroeid, omdat
parochianen bijvoorbeeld schenkingen hebben gedaan of een erfenis ten goede
lieten komen aan de kerk. De PCI kan hiermee mensen financieel ondersteunen die in
maatschappelijke nood verkeren of behoefte hebben aan hulp.

PCI tijdens de Corona pandemi

Door de Coronacrisis zullen er meer mensen in de problemen raken of misschien al geraakt zijn. Mensen die waarschijnlijk nog nooit een beroep hebben moeten doen op hulp, maar nu plotseling in een benarde positie zijn gekomen. Hoe moeilijk is dat! De PCI wil graag deze mensen hulp bieden. Weet u misschien iemand die onze steun heel goed kan gebruiken, dan horen we dat graag. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat van onze parochiekern.

Kleine steun in de rug
Schuldsanering ziet de PCI niet als haar taak.
Het gaat om een kleine steun in de rug wanneer sociale voorzieningen van de gemeente en
andere instanties geen oplossingen bieden.
Klik hier voor de folder van de PCI. 

U kunt ons hier bereiken.

Ook zijn wij bereikbaar via het parochiesecretariaat op telefoonnummer 015 - 3692480.

Bestuur PCI

Wim Langelaan, Lisa Bruinen,  Elly v.d. Meer, Pauline v.d. Ploeg, Wim Verhagen

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.