In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/3335

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

PCI Pijnacker

Wat is de PCI?
De PCI (Parochiele Caritas Instelling) is binnen Parochie Christus Koning een zelfstandig
orgaan dat over een eigen deel van het vermogen van de plaatselijke kerk in Pijnacker
beschikt. Dit vermogen is in de loop van tientallen jaren ontstaan en gegroeid, omdat
parochianen bijvoorbeeld schenkingen hebben gedaan of een erfenis ten goede
lieten komen aan de kerk. De PCI kan hiermee mensen financieel ondersteunen die in
maatschappelijke nood verkeren of behoefte hebben aan hulp.

PCI tijdens de Corona pandemi

Door de Coronacrisis zullen er meer mensen in de problemen raken of misschien al geraakt zijn. Mensen die waarschijnlijk nog nooit een beroep hebben moeten doen op hulp, maar nu plotseling in een benarde positie zijn gekomen. Hoe moeilijk is dat! De PCI wil graag deze mensen hulp bieden. Weet u misschien iemand die onze steun heel goed kan gebruiken, dan horen we dat graag. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat van onze parochiekern.

Kleine steun in de rug
Schuldsanering ziet de PCI niet als haar taak.
Het gaat om een kleine steun in de rug wanneer sociale voorzieningen van de gemeente en
andere instanties geen oplossingen bieden.
Klik hier voor de folder van de PCI. 

U kunt ons hier bereiken.

Of u kunt uw gegevens hier invoeren: https://steuntje-in-de-rug.nu/

Ook zijn wij bereikbaar via het parochiesecretariaat op telefoonnummer 015 - 3692480.

Bestuur PCI

Wim Langelaan, Lisa Bruinen, Wim Verhagen en Ewald Oude Luttikhuis

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte