In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Pastoraat

Pastoraat is zorg voor mensen vanuit ons geloof in Jezus Christus. 

Als gemeenschap willen we het geloof uitdragen en dienstbaar zijn aan het realiseren van het Koninkrijk van God. Dit doen we door plaatsen van ontmoeting te bieden, waar vreugde en nood gedeeld kunnen worden en waar mensen naar elkaar omzien.

We bouwen onze gemeenschap op de drie pijlers samen leren, samen vieren en samen dienen.
In de liturgie komt de gemeenschap vierend samen rond de Heer. Binnen de parochie zijn er vele vormen van liturgisch vieren.

De catechese, het samen leren, is gericht op geloofscommunicatie. Het gaat hierbij, naast het geloof van de Kerk ook om de eigen persoonlijke beleving van het geloof.

Het samen dienen vindt plaats in de diaconie of caritas en bestaat uit het ledigen van de noden in de samenleving, uit liefde voor elkaar. De diaconale grondhouding van de parochianen vindt haar basis in de diaconale parochie. Het pastorale team is verantwoordelijk voor het gehele pastoraat.

Pastoraatsgroepen zijn het eerste aanspreekpunt voor pastorale zaken (leren, dienen, vieren). Ze zijn het aanspreekpunt voor parochianen en vrijwilligers die betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap en tevens aanspreekpunt voor de leden van het pastorale team.

Om in te spelen op de ontwikkelingen stelt het pastoraal team eens per drie jaar een pastoraal beleidsplan op. In dit plan worden een aantal speerpunten genoemd die we als pastores in samenpraak met de pastoraatsgroepen en vrijwilligers willen uitwerken. 

Terug naar de vorige pagina

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.