In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Beraad van Kerken

Al een aantal jaren werken de Protestantse Gemeente en Rooms Katholieke Kerk in Pijnacker samen in het Beraad van Kerken Pijnacker.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt is daar later bij aangeschoven, evenals de Morgenstond Gemeente.

De samenwerking krijgt gestalte in de volgende activiteiten:

  • Ieder jaar is er in de maand januari een landelijke “Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen”. Aan het begin van deze week werken vertegenwoordigers van de verschillende kerken mee aan de liturgie van elkaars kerkdiensten. Aan het eind van de week vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats.
  • Jaarlijks vindt er een oecumenische avond plaats met een thema.
  • Op 4 mei leggen vertegenwoordigers van het Beraad van Kerken namens deze kerken een bloemstuk bij het herdenkingsmonument voor de gevallenden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Indië.
  • In juni krijgt de samenwerking van de kerken gestalte op de jaarmarkt. Met informatie en spel voor jong en oud wordt de aandacht voor de kerken gevraagd.
  • In de maand juni werd er voor het eerst in 2015 een Kerkennacht georganiseerd met tal van interessante activiteiten in alle kerken, die betrokken zijn bij het Beraad.
  • FF Anders organiseert in de zomervakantie, de herfstvakantie, voor de kerst en voor pasen activiteiten voor de kinderen. Plaats: de Ontmoetingskerk.
  • Kring'96 wordt financieel ondersteund door de gezamenlijke kerken.
  • Er is een folder uitgebracht door de gezamenlijke kerken.
  • Op de Jaarkalender worden oecumenische activiteiten bijgehouden. Nieuwe activiteiten kunnen hier aangemeld worden. 
  • De Vredeswandeling, georganiseerd in het kader van de Vredesweek

Lees hier de statuten.

Contactpersonen voor het Beraad van Kerken zijn:

Voorzitter: Gerrie Hobbelman tel. 06 24325401

Secretaris: Klaas Krijgsheld tel. 06 4998 0472        

Penningmeester: Jos Arends
 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Dagkapel weer geopend

Dagkapel weer geopend 08 Aug 2020

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.