In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/786

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Beraad van Kerken

Beraad van Kerken in Pijnacker

Het Beraad van Kerken in Pijnacker (BvKP) is een samenwerkingsverband van de kerken in Pijnacker en Delfgauw.  Op dit moment zijn de volgende kerken in Pijnacker betrokken: de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Gemeente (met de wijkgemeenten Dorpskerk, De Acker, Ontmoetingskerk en Kerk Delfgauw) en de Gereformeerde Kerk  Vrijgemaakt. Ook de Evangeliegemeente Morgenstond werkt aan een aantal activiteiten van het Beraad mee.

In het Beraad van Kerken in Pijnacker willen de verschillende kerken in Pijnacker en Delfgauw vanuit de gemeenschappelijke basis in Christus zoeken naar een weg tot vernieuwing van het kerkelijk samenleven. De kerken willen de eenheid in Christus, die zij samen delen vanuit de Bijbel en de verwachting van het Koninkrijk van God, zichtbaar maken in bezinning, viering en in de wijze van leven en werken in en voor de wereld.  De kerken willen vanuit een christelijke inspiratie enerzijds de onderlinge ontmoeting bevorderen en anderzijds de gezamenlijke dienst aan de samenleving invulling geven.

Om zijn doelstelling  te verwezenlijken onderscheidt het Beraad van Kerken in Pijnacker de volgende functies:

De platformfunctie:
Het Beraad is een plek waar de kerken elkaar ontmoeten. Het Beraad komt 3 – 4 keer per jaar bij elkaar.

De stimuleringsfunctie:
Het Beraad voert nieuwe of bijzondere taken uit of ondersteunt nieuwe initiatieven om te versterken wat de kerken samen bindt , om te delen waar zij voor staan – ook met mensen buiten de kerken -  en om dienstbaar te  zijn aan de mensen in ons dorp:

  • Ieder jaar is er in de maand januari een landelijke “Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen”. Aan het begin van deze week werken vertegenwoordigers van de verschillende kerken mee aan de liturgie van elkaars kerkdiensten. Aan het eind van de week vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats.
  • In de Stille Week voor Pasen worden van maandag tot woensdag vespers georganiseerd.
  • In juni krijgt de samenwerking gestalte op de jaarmarkt. De kerken presenteren zich met informatie en spel voor jong en oud.
  • In de maand juni werd er voor het eerst in 2015 een Kerkennacht georganiseerd met tal van activiteiten in alle kerken die betrokken zijn bij het Beraad.
  • FF Anders organiseert door het jaar heen (in de herfstvakantie en rond de christelijke feestdagen) christelijke programma’s voor kinderen en gezinnen.
  • Er is een folder uitgebracht met informatie over de kerken in Pijnacker en Delfgauw.
  • Er wordt een vredeswandeling georganiseerd in het kader van de Vredesweek.
  • Jaarlijks vindt er een oecumenische avond plaats met een thema.

De doorgeeffunctie:

De kerken geven elkaar door wat er in hun parochie/gemeente speelt, wat kan leiden tot gezamenlijke activiteiten.

De vertegenwoordigende functie:

Het Beraad kan als aanspreekpunt fungeren voor overheid en andere instanties voor zover het de gezamenlijkheid betreft. De vertegenwoordigende functie komt momenteel o.a. als volgt tot uiting:

  • Op 4 mei leggen vertegenwoordigers van het Beraad namens de kerken een bloemstuk bij het herdenkingsmoment voor de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Indië.
  •  Vanuit de burgerlijke gemeente Pijnacker-Nootdorp is herhaaldelijk behoefte aan overleg met de kerken over diverse uiteenlopende onderwerpen. Het Beraad vormt een logische gesprekspartner voor de gemeente op sociaal terrein, naast de diverse bestaande overleggen van de gemeente waarin de kerken vertegenwoordigd zijn voor praktische afstemming op het gebied van bijvoorbeeld schuldhulpverlening en eenzaamheid.

Contactpersonen voor het Beraad van Kerken in Pijnacker zijn:

Voorzitter: Gerrie Hobbelman tel. 06 24325401

Secretaris: Klaas Krijgsheld tel. 06 4998 0472 

Penningmeester: Jos Arends

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte