In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/275

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Huwelijk

Aanstaande echtparen die voor de Kerk willen trouwen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal gespreksbijeenkomsten ter voorbereiding van hun kerkelijk huwelijk. Dit gebeurt zo mogelijk samen met andere aanstaande echtparen. Daarom is het noodzakelijk het huwelijk minstens 6 maanden van te voren aan te vragen. Tijdens deze gesprekken wordt aandacht geschonken aan de eigen en gezamenlijke geloofsweg die zij afgelegd hebben en aan de betekenis die de Kerk aan het christelijk huwelijk geeft. Ook wordt samen met de priester of diaken de eigen huwelijksviering voorbereid.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de parochiesecretariaten.

Huwelijksvoorbereiding Bisdom

De huwelijksvoorbereiding van het Bisdom Rotterdam wordt sinds 2016 bisdombreed georganiseerd. De eerste ervaringen zijn positief. Vanaf 8 oktober 2017 worden er een Premarriage Course en een Marriage Course georganiseerd. In bijgaande link leest u meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie. Deze huwelijksvoorbereiding staat ook open voor Engelstalige stellen.

Aanmelden kan heel gemakkelijk via bovenstaande link van de Bisdom website. De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen weliswaar gebaseerd op de Premarriage Course en de Marriage Course van Alpha Nederland, maar er is wel degelijk sprake van een gedegen voorbereiding op het huwelijk als sacrament. De voorbereiding op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Meer over het sacrament van het huwelijk

Het huwelijk is gegrondvest op onderlinge liefde en gericht op overgave aan elkaar, tot geluk van beiden en van eventuele kinderen, die uit hun gemeenschap geboren mogen worden. Het huwelijk van christenen is een sacrament, onder Gods zegen gesloten en in christelijk geloof bevestigd door de gemeenschap der gelovigen.

Paulus schrijft aan de gelovigen van Efese, dat hun huwelijk verwijst naar het liefdesverbond van Christus en zijn Kerk, waarvoor Hij zijn leven geeft tot in de dood op het kruis. Het christelijke huwelijk deelt in de kracht en de diepte van deze levenstrouw tot in de dood.

Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen. De priester of een diaken roept Gods zegen over het paar af. Het is niet een priester of diaken die het huwelijkssacrament toedient, maar man en vrouw dienen het elkaar toe.

De sluiting van het huwelijk tussen man en vrouw gebeurt door hun wederzijdse jawoord. Man en vrouw geven elkaar in de Kerk het sacrament van het huwelijk.

De priester of diaken is bij een huwelijkssluiting aanwezig als officieel getuige van de Kerk. Dat man en vrouw voor de Kerk trouwen houdt in dat zij ten overstaan van een priester of diaken aan elkaar hun trouwbelofte uitspreken, in aanwezigheid ook van twee andere getuigen. Dit gebeurt wanneer man en vrouw de vragen beantwoorden die de priester of diaken aan bruidegom en bruid stelt tijdens de huwelijksviering. Ook bestaat de mogelijkheid dat bruid en bruidegom zelf ten overstaan van elkaar de trouwbelofte uitspreken.

De aanwezige priester of diaken zegt daarna: ‘Voortaan zal de kerkgemeenschap u beschouwen als gehuwden.’ Na de trouwbelofte (consensus) vinden de zegening en de overreiking van de huwelijksringen plaats. In veel parochies bestaat bovendien de gewoonte om een huwelijkskaars te ontsteken. Soms wordt deze kaars geflankeerd door de doopkaars(en).

De huwelijkssluiting in de kerk kan plaatsvinden zowel in een eucharistieviering als in een viering van woord en gebed. De huwelijkszegen over bruid en bruidegom wordt in de eucharistieviering uitgesproken na het bidden van het Onze Vader, voorafgaand aan de vredewens. In een huwelijksviering van woord en gebed (eventueel met communieuitreiking) is de huwelijkszegen na de voorbede.

Bron: Geloofsboekje Huwelijk

 

Antwoord op vragen over trouwen

De website www.tweetingwithgod.com bevat informatie over het sacrament van het huwelijk.

Op de website www.internetpastoor.nl geeft pastor Kuipers antwoord op vragen over trouwen.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

AED cursus

AED cursus 30 Jun 2024