In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Eucharistie (Communie)

In samenwerking met de katholieke basisscholen bereidt de werkgroep Eerste Heilige Communie de kinderen uit groep 4 voor op hun Eerste Heilige Communie.

Op 31 oktober 2018 is er een informatiebijeenkomst voor ouders om 20.00 uur in de Pastorie van de H. Joannes de Dooperkerk in Pijnacker (zaal open om 19.45 uur).

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie kan weer!

In het najaar worden de ouders van deze kinderen uitgenodigd voor een informatieavond. Als u geen uitnodiging ontvangen heeft, of u wilt informatie over de data, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat of met de coördinator van de werkgroep.

Ook kinderen die niet een van de katholieke scholen bezoeken, kunnen zich bij de voorbereiding aansluiten. Wilt u uw kind hiervoor aanmelden stuur dan een email naar de contactpersoon.

Tot de activiteiten van de werkgroep behoren: het beleggen van ouderavonden, het organiseren van bijeenkomsten voor de kinderen en de voorbereiding van de vieringen met als hoogtepunt de viering waarin de kinderen voor het eerst mogen deelnemen aan de Eucharistie.

Contact: pastorhalin@parochiechristuskoning.nl
 

Meer over het sacrament van de Eucharistie

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.