In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Doopsel

Door de doop wordt een kind of volwassene opgenomen in de gemeenschap van de Kerk. De doopgroep bereidt met de pastor de ouders voor op de toediening van het H. Doopsel aan hun kind. In de regel is er eenmaal per maand een doopviering op zondagmiddag om 13.00 uur en eventueel om 14.00 uur.

Aan de doopviering gaan twee voorbereidingsavonden vooraf. Volwassenen die het H. Doopsel willen ontvangen kunnen contact opnemen met één van de leden van het pastorale team.

Contact opnemen met het secretariaat.
 

Meer over het sacrament van het doopsel

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.