In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Seniorengroep

De werkgroep Senioren stelt zich tot doel de senioren bij de geloofsgemeenschap te betrekken. Tot de activiteiten van de werkgroep behoren het bezoeken van senioren bij hun verjaardag, bij ziekte of overlijden van een familielid, het organiseren van vervoer naar de kerk voor Eucharistievieringen gevolgd door koffiedrinken in het Prinsesje, het aanvragen van een aansluiting op de kerktelefoon en het bezorgen van een misboekje en een kerkbericht voor de aangeslotenen op de kerktelefoon, het bezoeken van parochianen die in het verpleegtehuis de Bieslandhof verblijven.

Contactpersoon werkgroep
Mw. Th.M. van Beek-van der Meer
tel: 015-3696019

Contactpersoon Unie KBO
Mw. M.M.C. van Winden-van Winden
Tel.: 015-3693248

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Kloostermeerdaagsen

Kloostermeerdaagsen 11 Sep 2019

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.