In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/397

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vormsel voorbereiding

Het sacrament van het H. Vormsel wordt gewoonlijk toegediend aan de kinderen van groep 8 van de basisschool.

De informatiebijeenkomst voor de ouders vindt plaats aan het einde van het schooljaar van groep 7. De voorbereiding van het sacrament van het H. Vormsel is een samenwerking tussen de ouders van de vormelingen, de werkgroep en een pastor. Na een individueel gesprek met de pastor gaan de vormelingen in kleine groepjes met enkele ouders in gesprek over verschillende facetten van het geloof.

Na de viering van het H. Vormsel worden de kinderen uitgenodigd bij de Bisschop van Rotterdam in de kathedraal, Deze bijeenkomst heet de "de Vuurdoop".

Volwassenen die het H. Vormsel willen ontvangen kunnen contact opnemen met het parochiesecretariaat.

In onze geloofsgemeenschap wordt er op een unieke wijze iets toegevoegd aan de voorbereiding op het H.Vormsel, namelijk een Vormselkamp. Een lang weekend trekken de kinderen er op uit om in een ontspannen sfeer bezig te zijn met een aantal wezenlijke zaken omtrent het geloof. Het Vormselkamp wordt begeleid door een grote groep vrijwilligers.

Mw. F.A.E. van Leeuwen-Hogervorst
Tel.: 015-3698349

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.