In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vormsel voorbereiding

Het sacrament van het H. Vormsel wordt gewoonlijk toegediend aan de kinderen van groep 8 van de basisschool.

De informatiebijeenkomst voor de ouders vindt plaats aan het einde van het schooljaar van groep 7. De voorbereiding van het sacrament van het H. Vormsel is een samenwerking tussen de ouders van de vormelingen, de werkgroep en een pastor. Na een individueel gesprek met de pastor gaan de vormelingen in kleine groepjes met enkele ouders in gesprek over verschillende facetten van het geloof.

Na de viering van het H. Vormsel worden de kinderen uitgenodigd bij de Bisschop van Rotterdam in de kathedraal, Deze bijeenkomst heet de "de Vuurdoop".

Volwassenen die het H. Vormsel willen ontvangen kunnen contact opnemen met het parochiesecretariaat.

In onze geloofsgemeenschap wordt er op een unieke wijze iets toegevoegd aan de voorbereiding op het H.Vormsel, namelijk een Vormselkamp. Een lang weekend trekken de kinderen er op uit om in een ontspannen sfeer bezig te zijn met een aantal wezenlijke zaken omtrent het geloof. Het Vormselkamp wordt begeleid door een grote groep vrijwilligers.

Mw. F.A.E. van Leeuwen-Hogervorst
Tel.: 015-3698349

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.