In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Eerste Heilige Communie

In samenwerking met de katholieke basisscholen bereidt deze werkgroep de kinderen uit groep 4 voor op hun Eerste Heilige Communie. In het najaar worden de ouders van deze kinderen uitgenodigd voor een informatieavond. Als u geen uitnodiging ontvangen heeft, of u wilt informatie over de data, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat of met de pastor. Ook kinderen die niet een van de katholieke scholen bezoeken, kunnen zich bij de voorbereiding aansluiten. 

Tot de voorbereiding behoort:  het bijwonen van ouderavonden, de bijeenkomsten voor de kinderen en de voorbereiding van de vieringen met als hoogtepunt de viering waarin de kinderen voor het eerst mogen deelnemen aan de Eucharistie.

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.