In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vieringen in Keijzershof

De werkgroep Keizershof maakt het bijwonen van Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen in Welzijnscentrum Keizershof mogelijk.

Ook parochianen van buiten Welzijnscentrum Keijzershof zijn welkom.

Iedere tweede vrijdag van de maand is er om 19.00 uur een Eucharistieviering.

Iedere vierde vrijdag van de maand is er om 19.00 uur een Woord- en Communieviering.

Veel mensen worden door vrijwilligers opgehaald om deze vieringen bij te wonen.

Eenmaal per jaar is er tijdens een Eucharistieviering ook een ziekenzalving.

De werkgroep kan ervoor zorgen dat mensen die dat wensen, door een priester of pastor worden bezocht.

Contactpersonen:
Mw. A.T. van Schie- van Dijk
tel: 015-3693470

Mw. A.J.M. Kruijdenberg Jörning
tel: 015-3696654

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.