In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Lectorengroep

Lectoren en lectrices verzorgen het lectoraat, dat al vroeg in de geschiedenis van de kerk bestond.

Het lectoraat is een mogelijkheid tot actieve deelname van gelovigen in de liturgie.

Lectoren en lectrices doen de lezingen - het Woord van God - met uitzondering van de lezing van het evangelie.

In onze geloofsgemeenschap doen de lectoren en lectrices niet alleen de lezingen, maar zij kondigen ook de liederen aan, doen de voorbeden en assisteren bij het uitreiken van de communie.

Aan het eind van de viering verzorgen zij tevens de mededelingen.

De werkgroep bestaat uit dames en heren, die per toerbeurt volgens een vooraf opgesteld rooster hun taak vervullen.

Contactpersoon:
mw. A.J.M. Kruijdenberg-Jörning
tinekekruijdenberg@hotmail.com

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Bericht pastor Kuipers

Bericht pastor Kuipers 15 Oct 2021

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.