In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/319

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Orgel

Orgel Joannes de Dooperkerk Pijnacker

Bij de voorbereidingen van de bouw van het huidige kerkgebouw kwam ook het orgel ter sprake. Het oude kerkgebouw had weliswaar wel een orgel, maar dit verkeerde in dermate slechte staat en werd nog slechts weinig gebruikt. De meeste vieringen werden begeleid op een harmonium.

Nadat in 1892 het huidige kerkgebouw in gebruik was genomen, plaatste men het harmonium uit de oude kerk over naar het nieuwe gebouw. Aangezien de nieuwe kerk veel groter was, werden al snel plannen gemaakt voor een nieuw orgel. In 1898 werd een orgel met 17 stemmen besteld bij de Amsterdamse orgelmaker Piet Adema & Zoon. In 1899 werd het instrument in gebruik genomen. Voor de Adema’s is dit een van de laatste mechanische instrumenten. Het jaar daarvoor, in 1898 was al een pneumatisch orgel opgeleverd aan de parochie te Uitgeest. Dit orgel is overigens vorig jaar geheel gerestaureerd en verkeert nu weer in originele staat.

Het orgel in onze kerk is nu dus 118 jaar oud en is nog nagenoeg in originele staat. In 1953 vonden enkele belangrijke werkzaamheden plaats:

De in 1924 geplaatste zwelkast werd weer verwijderd

De 24 grootste pijpen van de Subbas 16’ werden uit de orgelkas gehaald en opgesteld achter het orgel tegen de torenmuur.

De dispositie van het Reciet werd uitgebreid met een Sexquialter1-2.

Wel werden in de loop der jaren enkele herstel- en onderhoudswerken uitgevoerd. Momenteel is de windlade aan groot onderhoud toe. Tevens moet de tractuur worden schoongemaakt en bijgeregeld. Deze werkzaamheden gaan waarschijnlijk in de loop van het jaar van start.

Anno 2017 staat hier een orgel dat al jaren tot volle tevredenheid dienst doet en tot de beste dorpsorgels van de omgeving mag worden gerekend. Het is niet voor niets dat – behalve het kerkgebouw zelf – ook het orgel enkele jaren geleden als Rijksmonument werd geclassificeerd.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.