In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/320

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Historie

In de naamlijst van ons Bisdom vinden we bij de parochie van de H. Joannes de Dooper vermeld: "Opgericht 1656". Toch is de katholieke geloofsgemeenschap van Pijnacker veel ouder. Reeds in 1251 begon de stichting van het klooster Koningsveld dat in 1258 de rechten en plichten over de parochie kreeg. Zodra de toenmalige pastoor Willem overleden zou zijn, zou het klooster uit haar eigen monniken (Norbertijnen, in 1121 gesticht door de H. Norbertus) een pastoor voor de parochie kunnen benoemen. Dit betekent dus dat het katholieke geloof reeds voor die tijd hier wortel had geschoten. Het was blijkbaar een vruchtbare bodem.

Het wel en wee van onze geloofsgemeenschap in de periode van de dertiende tot de twintigste eeuw is zoals die van zoveel parochies in het westen van Nederland, met bijvoorbeeld de botsingen van in de Reformatie, met de schuilkerken en de problemen rond het katholieke onderwijs. Toen in de vorige eeuw (1853) de bisschoppen weer hun werk mochten oppakken (bekend als "herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie") brak de tijd aan dat er her en der weer katholieke kerken gebouwd konden worden.

Ook in Pijnacker gebeurde dat. In 1892 werd de huidige katholieke kerk gebouwd en de schuilkerk aan Oostlaan 25 werd omgebouwd tot schoolgebouw. Het huidige kerkgebouw was in 1992 dus een eeuw oud. Rond dit eeuwfeest werd het gebouw grondig gerestaureerd.

Sinds 1 januari 2015 maakt onze geloofsgemeenschap deel uit van de nieuwe parochie Christus Koning, die samen wordt gevormd met de geloofsgemeenschappen van H Bartholomeus in Nootdorp, OL Vrouw Geboorte in Berkel en Rodenrijs, OL Vrouwe Visitatie in Bleiswijk en St Willibrord in Bergschenhoek.

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.