De voorzitter van de locatieraad vertegenwoordigt de parochiekern in het bestuur van de parochie. De leden van de locatieraad zijn portefeuillehouder voor hun taakgebied en behartigen de belangen van de parochiekern in gezamenlijke overleggen binnen de parochie.

In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatieraad

De locatieraad organiseert in goede afstemming met het bestuur van de parochie alles ter zake de praktische gang van zaken. Het gaat hierbij in hoofdzaak om taken op drie gebieden: financiën, het beheer van gebouwen en materieel, en locatie-administratie.

Voorzitter vacature

VoorzitterPijnacker@ParochieChristusKoning.nl

Secretaris G.T.M. Suijker - Nadorp SecretarisPijnacker@ParochieChristusKoning.nl
Penningmeester M.M.C. Kempers - van Adrichem PenningmeesterPijnacker@ParochieChristusKoning.nl
Bouw/grondzaken   

 

 

 

 

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Kerkdeuren open

Kerkdeuren open 10 May 2019

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.