In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/4176

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Monument geruimde graven

Monument voor de geruimde graven

Tijdens Allerzielen viering op 2 november 2019 is het monument voor de geruimde graven onthuld door pastor Halin. Dit monument is geplaatst op de begraafplaats van de H. Joannes de Dooperkerk en is uitgevoerd door de kunstenaar Ed van Hagen

Hij heeft dit gemaakt in samenwerking met Van der Helm uitvaartzorg. Memare gedenktekens in Den Haag heeft meegedacht met de uitvoering van het kunstwerk en heeft een deel ervan gesponsord, waarvoor hartelijk dank!

Hoe is het idee voor dit kunstwerk tot stand gekomen? De begraafplaats ligt in het centrum van het dorp. De vier platen van graniet geven de vier gewesten aan: Noord, Oost, Zuid en West met in het midden het centrum. De mensen die hier begraven zijn, zijn afkomstig uit alle richtingen van het dorp. Ze komen op deze manier samen op één plek, waar iedereen gelijk is en waar ze een plek vormen om te herinneren. De ontbrekende hoeken bovenaan het monument symboliseren het gemis van de mensen die hier begraven liggen. De afwerking van deze hoeken is ruw en symboliseert het verdriet. De granieten platen zijn glad en zullen schitteren in de zon, dit symboliseert de dankbaarheid voor wat deze mensen voor ons betekend hebben. Op de zijkant van de platen staan vier woorden: geloof, liefdevol, dankbaar en vertrouwen. Bemoedigende woorden om vast te houden en hoop uit te putten.

monument begraafplaats.png

Voordat de uitvoering gestart is, heeft Ed van Hagen eerst een model in klei gemaakt. Een kunstwerk komt langzaam tot stand. Bij het maken is er altijd onzekerheid, vindt een ander het ook mooi? Hij probeert het ook zo uit te werken dat hij zijn idee los kan laten en dat anderen er hun eigen invulling aan kunnen geven. Na de uitwerking in klei heeft hij hulp gekregen bij de uitvoering van Memare gedenktekens. Het uithakken in graniet is dus niet door Ed zelf gedaan, maar door een externe partner. Dat is specialistenwerk en je ziet hoe mooi het onderscheid geworden is tussen ruw en glad bij het kunstwerk. Ed is er trots op en vindt het een eer dat hij het kunstwerk mocht maken, ook omdat familie op deze begraafplaats ligt.

Samen met pastor Halin heb ik het monument bezocht, er staat een bankje bij waar je even rustig op kunt plaatsnemen. Ook is er een mooi pad naartoe aangelegd en zijn er wat planten en struiken bij geplaatst.

Wij zagen in de leegte die in het midden van het monument te zien is, een symbool voor het geloof: Je kunt het niet zien, maar je kunt het wel zelf invullen door je in de leegte een bolvorm voor te stellen. Of zoals Ed het mooi verwoordde: De ruimte ertussen is waar je samenkomt. Een prachtig en liefdevol monument en we wensen dat het voor veel mensen een mooi rustpunt mag zijn op de begraafplaats.

Anja Brand – 1 december 2019

Ed van hagen monument.png

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Penningmeester

Penningmeester 31 Mar 2024