In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bijdragen

Bijdragen kerkelijke diensten 1-1-2020

Intenties

Stipendia/misintentie € 12,-

Jubileumviering tijdens reguliere (weekend)viering (vergelijkbaar met stipendium/misintentie) € 12,-

Jubileumviering doordeweeks (alleen gebruik kerkgebouw)  € 250,- 

Jubileumviering doordeweeks incl. priester/past.werker en voorbereiding € 300,-

Huwelijk

Huwelijkviering (alleen gebruik kerkgebouw) € 450,-

Huwelijkviering inc. priester, voorbereiding en koor € 500,-

Avondwake

Avondwake (alleen gebruik kerkgebouw) € 200,-

Avondwake incl. avondwakegroep/priester/past. werker voorbereiding, condoleren in de kerk € 255,-

Uitvaart

Uitvaartdienst (alleen gebruik kerkgebouw) € 475,-

Uitvaartdienst incl. priester/past.werker, koor, begeleiding naar kerkhof en voorbereiding € 525,- 

Idem, doch in plaats van kerkhof naar crematorium € 525,-

Uitsluitend begeleiding past. werker naar crematorium € 225,-

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.