In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bijdragen

Bijdragen kerkelijke diensten 1-1-2022

Intenties

Stipendia/misintentie                                                                                         €  12,-

Jubileumviering tijdens reguliere (weekend)viering (vergelijkbaar

met stipendium/misintentie)                                                                               €  12,-

Jubileumviering doordeweeks (alleen gebruik kerkgebouw)                             € 250,- 

Jubileumviering doordeweeks incl. priester/past.werker en voorbereiding        € 300,-

Huwelijk

Huwelijkviering (alleen gebruik kerkgebouw)                                                       € 450,-

Huwelijkviering inc. priester, voorbereiding en koor                                             € 500,-

Avondwake

Avondwake (alleen gebruik kerkgebouw)                                                             € 200,-

Avondwake incl. avondwakegroep/priester/past.werker

voorbereiding, condoleren in de kerk                                                                    € 255,-

Uitvaart

Uitvaartdienst (alleen gebruik kerkgebouw)                                                           € 475,-

Uitvaartdienst incl. priester/past.werker, koor,

begeleiding naar kerkhof en voorbereiding                                                             € 525,- 

Idem, doch in plaats van kerkhof naar crematorium                                                € 525,-

Uitsluitend begeleiding past. werker naar crematorium                                           € 225,-

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.