In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bijdragen

Bijdragen kerkelijke diensten 1-1-2022

Intenties

Stipendia/misintentie                                                                                         €  12,-

Jubileumviering tijdens reguliere (weekend)viering (vergelijkbaar

met stipendium/misintentie)                                                                               €  12,-

Jubileumviering doordeweeks (alleen gebruik kerkgebouw)                             € 250,- 

Jubileumviering doordeweeks incl. priester/past.werker en voorbereiding        € 300,-

Huwelijk

Huwelijkviering (alleen gebruik kerkgebouw)                                                       € 450,-

Huwelijkviering inc. priester, voorbereiding en koor                                             € 500,-

Avondwake

Avondwake (alleen gebruik kerkgebouw)                                                             € 200,-

Avondwake incl. avondwakegroep/priester/past.werker

voorbereiding, condoleren in de kerk                                                                    € 255,-

Uitvaart

Uitvaartdienst (alleen gebruik kerkgebouw)                                                           € 475,-

Uitvaartdienst incl. priester/past.werker, koor,

begeleiding naar kerkhof en voorbereiding                                                             € 525,- 

Idem, doch in plaats van kerkhof naar crematorium                                                € 525,-

Uitsluitend begeleiding past. werker naar crematorium                                           € 225,-

 

Terug naar de vorige pagina

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.