In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vespervieringen Goede Week

10 maart 2019 - Pijnacker

Het is al jaren een goed gebruik om ons in de Goede Week in een drietal oecumenische vespervieringen voor te bereiden op het feest van Pasen. Als christenen van verschillende kerken drukken wij zo onze onderlinge verbondenheid uit: wij zijn één in Christus, wiens leven, in het bijzonder wiens lijden, dood en verrijzenis in deze dagen herdacht worden.

De vespervieringen worden gehouden op

- Maandag 15 april, Gereformeerde Kerk Kruispunt, Julianalaan 40A

- Dinsdag 16 april, R.K. kerk Joannes de Dooper

- Woensdag 17 april, P.K.N. De Acker, Park Berkenoord 2

Elke avond zijn de vieringen van 19.15 tot 19.45 uur.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.