In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Opknappen Parochiehuis

11 september 2019 - Pijnacker

In februari 2019 heeft de locatieraad en het Parochiebestuur besloten om het parochiehuis van locatie Pijnacker, met name de 1e etage, zodanig te laten te laten opknappen dat het voldoet aan de eisen van deze tijd.

De 1e etage is thans o.a. in gebruik door diverse koren, de Alpha cursus, voorbereiding 1e H. Communie en voorbereiding H. Vormsel.

In april 2019 is een werkgroep geïnstalleerd onder leiding van Niek van Dongen, tevens actief als bestuurslid van de Stichting, die het Parochiehuis beheert.

Op basis van de wensen van de huidige gebruikers en input van de architect is de wensenlijst op basis van technische en financiële haalbaarheid gerangschikt.

Het plan van aanpak is onlangs gepresenteerd aan het parochiebestuur, pastoraatsgroep en is met veel enthousiasme ontvangen. Eind september zal het plan worden voorgelegd aan het bisdom en vervolgens worden voorgelegd aan belang hebbende.

Met een enthousiaste werkgroep vakdeskundige vrijwilligers wordt er gewerkt aan een betere omgeving; waarbij de bestaande kerkgerelateerde activiteiten een mooie plek zullen krijgen.

We houden u graag van de ontwikkelingen op de hoogte.

Namens de werkgroep en Locatieraad Pijnacker

Niek van Dongen.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.