In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Oogstdankdag

03 oktober 2021 - Pijnacker

Oogstdankdag wordt dit jaar in Pijnacker gehouden op zondag 10 oktober om 11.00 uur.

Een ieder is uitgenodigd om stil te staan bij de oogst en te danken voor ons dagelijks voedsel. Kortom, kom naar de viering van oogstdankdag. Zeker om de prachtige opbrengsten van het land te bewonderen. Na afloop van de viering zullen de producten worden rondgebracht aan de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Er zal een deurcollecte worden gehouden voor een goed doel. Het gaat om de stichting Baobabkids, waarover u informatie kunt vinden via www.baobabkids.nl.

Anouk van Onna komt iets vertellen over genoemde stichting. Stichting Baobab Kids maakt het mogelijk dat kwetsbare kinderen uit de allerarmste gezinnen in het zuiden van Malawi (Afrika) worden ondergebracht in een “daycare”(dagopvang). Het doel is om door middel van het aanbieden van kleuteronderwijs en twee gezonde warme maaltijden per dag per kind de levensomstandigheden en toekomstverwachting voor deze kinderen te verbeteren.

Om het project nu en in de toekomst te kunnen laten draaien is geld nodig.

U kunt hen steunen door een donatie (hoe klein ook) over te maken naar bankrekeningnr. NL03 RABO 0160 3557 45 t.n.v. Stichting BAOBAB Kids. 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.