In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Ludieke start oecumenische viering

29 januari 2018 - Pijnacker

Zondag 28 januari stroomde de kerk om 10.00 uur vol met christenen uit Pijnacker. Zowel de RK parochianen als de leden van de PKN kerken Ontmoetingskerk, Dorpskerk en De Acker wisten de Joannes de Dooperkerk te vinden.

Het thema van de slotviering van de Week van Gebed voor de eenheid was “Recht door Zee” en verwees naar de slavernij in de Cariben. In dat kader was er een ludieke opening.                                      Voorgangers diaken Dick Vrijburg en dominee Jelke de Jong                                                                  politieB.jpgkwamen tot hilariteit van de kerkgangers geboeid het altaar op. Zij waren vastgeketend. En werden bevrijd…door politieman Bart. Wat wel een poosje tijd kostte.

De kinderen lieten om beurten de kettingen vallen bij het Gebed om verzoening.                                     Erna gingen zij naar de Kinderkerk en de tieners naar de Tienerdienst. kinderenB.jpg

Dominee de Jong hield de overweging en benoemde o.a. het feit, dat er tegenwoordig nog steeds slavernij is op deze wereld, ja, zelfs in Nederland.

Er was een gelegenheidskoor o.l.v. dirigent Edwin Feenstra en organist Ed van Aken. Ruim 40 zangers zongen mooie liederen, passend bij het thema.

                                                           koorB.jpg                                teamA.jpg                                                     

De collecte was grotendeels voor de Stichting Armenië.

Het thema was uitgebeeld in het liturgisch bloemstuk. De bont gekleurde bloemen bovenin de vaas waren symbool voor de kleurrijke volken in het Caribische gebied. De mensen die erop vertrouwden dat ze de onderdrukking en het slavernijverleden achter zich kunnen laten omdat ze hoog over de moeilijkheden heen getild werden. Twee grote bladeren als handen van God, zo geschikt dat er een beeld ontstaat dat er één beschermt en de ander het kwaad afweert. Vóór de vaas was met zand, schelpen, witte en blauwe tule het kolkende water van het thema “Recht door zee” weergegeven; achter de vaas was de droge bodem zichtbaar.bloemstuk.jpg

Na afloop werd er koffie, thee en limonade geschonken achter in de kerk.

De stuurgroep kan terugkijken op een geslaagde oecumenische viering.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.