In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kerkprovincie benoemt functionaris gegevensbescherming

13 juni 2018 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei is ingegaan, heeft het R.-K. Kerkgenootschap een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd.

Deze FG oefent zijn taken uit met het oog op de zorgvuldige gegevensverwerking van kerkleden zoals opgenomen in de landelijke ledenadministratie van R.-K. parochies.

Mr. John Bakker, econoom van het bisdom Rotterdam, is benoemd tot FG. Hij heeft in deze functie een duidelijk afgebakend werkveld, namelijk de persoonsgegevens in de ledenadministratie van R.-K. parochies. Dat betekent dat betrokkenen uitsluitend met de FG in contact kunnen treden over zaken die betrekking hebben op deze ledenadministratie door R.-K. parochies.

Voor andere vragen die raakvlakken hebben met de privacywetgeving, bijvoorbeeld over een bericht op de parochiewebsite of een uitzending via de kerkomroep.nl kan men niet bij de FG terecht. Hiervoor zijn parochies zelf verantwoordelijk in de zin van de AVG. Het is belangrijk dat de parochie en betrokkene over deze vragen zelf met elkaar in gesprek gaan. 

NB: met vragen over in- en uitschrijven uit de Rooms-Katholieke Kerk kunt u hier terecht. Daar vindt u informatie over de betreffende procedure.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.