In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kerkelijke gebouwen Pijnacker

08 februari 2018 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

Op veel plaatsen binnen diverse bisdommen worden onderzoeken gedaan om te komen tot een efficiënt en meer op de gebruikers afgestemde inrichting van de kerkelijke gebouwen. Breder gebruik is vaak het doel.

Ook wij binnen Pijnacker zullen niet ontkomen aan deze veranderingen. De locatieraad Pijnacker, tezamen met het Dagelijks bestuur van de parochie Christus Koning, is met een oriëntatiefase gestart voor onze gebouwen rondom het kerkplein. Eerdere initiatieven hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. We realiseren ons terdege dat alle bestaande gebruikersgroepen met veel passie, enthousiasme en plezier actief zijn rondom ons kerkplein en in onze kerk. Dit behoort als onderdeel van onze geloofsgemeenschap. Dat houden we zo en daar waar mogelijk gaan we verbeteren. Wel moeten we meer rekening gaan houden met de hoge onderhoudskosten en hebben we vooralsnog beperkt breder gebruik geïntroduceerd, zodat de exploitatie onder druk staat.

Tezamen met het Dagelijks Bestuur en adviseurs van Het Bisdom verwachten we medio 2018 wat meer te kunnen melden. We vangen dit traject zorgvuldig aan, nemen de tijd en gebruiken alle expertise om ons meerjarenplan te realiseren. We zullen u periodiek op de hoogte houden.

Namens de lokatieraad,

De voorzitter, voor deze, Trudy Suijker, Wil van de Kwartel Bas Sluis

 

Kerk pastorie 2018 klein.jpg

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.