In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Hans Beijersbergen neemt afscheid van Bouwzaken Bisdom

22 januari 2020 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

Op 16 januari nam Hans Beijersbergen afscheid van het bisdombureau vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Hans Beijersbergen (66) werkte 32 jaar voor het bisdom Rotterdam bij het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken (BAB).

Al eerder, in oktober 2019, nam Henk van Boxtel afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het bisdom schreef een vacature uit.

Deze is inmiddels vervuld. Per 6 januari is Edgar de Bruijn gestart als bouwkundig adviseur.

Interview Hans Beijersbergen

“Ik ben groot gebracht met het bisdom Rotterdam,” vertelt Hans Beijersbergen bij gelegenheid van zijn afscheid van het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken (BAB). Zijn vader was van 1959 tot 1987 bouwkundige bij het bisdom. “Als kleine jongen ging ik al met hem mee om kerken op te meten. Ik was gek van tekenen. Op zijn afscheid kwam ik in gesprek met de toenmalige econoom en zo ging het balletje rollen. Ik was 34 jaar oud, had HTS Bouwkunde gestudeerd en werkte toen bij een architectenbureau in Den Briel.” De eerste jaren werkte Hans Beijersbergen, zoals gebruikelijk was voor de drie bouwadviseurs die het bisdom telde, vanuit thuis. Ieder bediende zijn eigen rayon. “Het was de bedoeling dat je de kerken binnen je rayon eens per twee jaar inspecteerde en een rapport uitbracht van de bouwkundige staat van de kerkgebouwen. Later werd een deel van de kerken, die van vóór 1942, door Monumentenwacht Zuid-Holland geïnspecteerd. Wij ontvingen de rapportages en bespraken die met de beheercommissies of parochiebesturen. We zorgden voor een technisch-financiële vertaling van dat rapport.” “Het gaat om onderhoud van toren, kerk en pastorie. Je spreekt over de stenen, hout, glas-in-lood en fundering. Als je rapporten bespreekt, heb je vaak mooie gesprekken met mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun kerk. Ik heb het altijd ontzettend fijn gevonden om te mogen werken met vrijwilligers die zich inzetten voor de Kerk van Rotterdam. Er is een grote betrokkenheid. Als je ziet hoeveel uren mensen in de kerk doorbrengen om te zorgen dat het er netjes verzorgd is. Petje af. Mensen doen veel in hun parochie en kerk.” “Het kerkgebouw is van de parochie. Het is belangrijk het op een verantwoorde manier te behouden voor de parochiegemeenschap.”

“Het is bijzonder om een van de medewerkers van de bisschop te zijn. En ik vond het altijd heerlijk om samen een klus te klaren, te zorgen dat de goede expertise aan tafel zat, waaronder de mensen van de parochie met hun vaak gedetailleerde kennis van het gebouw.”

Dat gebouw heeft veel betekenis. Ook voor de bouwadviseur zelf: “In een kerk zijn, er rondlopen, even stil zitten, nadenken, een kaarsje aansteken, doet mij goed. Ik ben katholiek opgevoed en dat zet ik door.” “Het was natuurlijk wel eens lastig aan de vergadertafel. Je praat over grote projecten, waar veel mensen bij betrokken zijn. Ik heb wel eens tijdens een pittige vergadering naar boven gekeken en gevraagd: ‘Lieve Heer, wat vindt U er nou van?’ En het gaat ook niet altijd zoals jij wil, of denkt dat goed is. Maar goed, anderen zijn ook verantwoordelijk. En dan denk ik in m’n autootje op weg naar of van een vergadering ook wel: er zijn problemen, ik kan het niet allemaal oplossen, ik moet het loslaten. Je hebt elkaar nodig. Ik heb ook brand en andere schades gezien. Ook dan is het zaak om de parochie te helpen om samen met verzekeraars en experts de schade goed af te wikkelen. Je moet je kunnen inleven in de emoties van de geloofsgemeenschap en het proces begeleiden.”

Hij neemt afscheid in de week waarin de actie Kerkbalans start. In die week vragen parochies kerkleden om een bijdrage, vaak voor het kerkgebouw. “De kerk is waardevol in de tijd waarin wij leven, vanwege het geloof en de betrokkenheid op elkaar”, vertelt Hans. “Bij Kerkbalans gaat het om de financiële bijdrage van mensen voor het pastoraal team rondom het kerkgebouw. Het kerkgebouw is van de parochie. Het is belangrijk het op een verantwoorde manier te behouden voor de parochiegemeenschap.”

Hij neemt nu afscheid, maar blijft betrokken bij zijn eigen parochiekerk in Pijnacker. En de vele kerktorens overal in het bisdom zullen blijven herinneren aan restauraties, bijzondere ontmoetingen en mooie projecten.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.