In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Deurcollecte Roepingenzondag

02 mei 2022 - Pijnacker

Elk jaar wordt op de Vierde Zondag van Pasen de Wereldgebedsdag voor Roepingen gehouden.

Op Roepingenzondag wordt gebeden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Parochies en gemeenschappen in het bisdom Rotterdam sluiten zich hierbij aan. Het gewijde ambt is onmisbaar om Christus steeds voor ogen te houden in de gemeenschap van de Kerk. Roepingenzondag werd ingesteld in 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).

De evangelielezing op Roepingenzondag is Johannes 10, 11-18. Hierin zegt Jezus: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen”. Volgend weekend, 7 en 8 mei, wordt in de kerken een deurcollecte gehouden voor het roepingenwerk. In het bisdom Rotterdam is deze bestemd voor Centrum Vronesteyn voor de priester- en diakenopleiding. 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.