In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

benoeming pastor Bladowski

06 september 2021 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Nootdorp en Ypenburg, Pijnacker

Met ingang van 1 augustus 2021 heeft de bisschop Rotterdam pastor Bladowski voor één jaar benoemd tot administrator van onze parochie Christus Koning.

Hij volgt hiermee pastoor Kuipers op.

De parochie-administrator is een priester, die door de bisschop wordt aangewezen als tijdelijke vervanger van de pastoor en als zodanig dezelfde rechten en plichten heeft van een pastoor, indien een parochie vacant wordt of de pastoor om bepaalde reden voor geruime tijd verhinderd is zijn pastorale taak in de parochie uit te oefenen.

We wensen hem veel succes met de taak die hem is toevertrouwd en hopen dat hij aan onze parochie leiding mag geven. 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.