In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/6685

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Aanmelden Eerste Heilige Communie

24 oktober 2023 - Pijnacker

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communieviering in 2024 gaan weer van start.

Op dinsdag 21 november a.s. wordt er een informatieavond georganiseerd voor de ouders van kinderen die hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen. De avond start om 20.00 uur en is in het parochiehuis van de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg 36 in Nootdorp. We zullen ingaan op het programma, de activiteiten, de hulpmiddelen en de verwachte bijdrage van de ouders in het traject om de kinderen voor te bereiden op een mooie viering. We zullen gebruik maken van de methode “Blijf dit doen”.

Het wordt een gezamenlijk traject voor kinderen uit Pijnacker, Nootdorp en Ypenburg en is gericht op kinderen uit groep 4.Natuurlijk zijn ook oudere kinderen die nog niet hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan welkom om deel te nemen.

Na de informatieavond krijgt u een link toegestuurd waarmee u uw kind definitief kunt inschrijven.

Het voorbereidingstraject start in januari 2024.

De Eerste Heilige Communie-viering zal plaats vinden op zondag 26 mei 2024 in de H. Bartholomeuskerk in Nootdorp.

Als u wilt deelnemen aan de informatieavond graag hier een bericht sturen. Ook als uw kind  wil deelnemen en u bent verhinderd deze avond, dan kunt u het melden.

Voor overige vragen omtrent de Eerste Heilige Communie kunt u zich wenden tot pastor Halin.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.